Regulament aprobat pentru învăţământul tehnic şi profesional

0
190

În urmă cu câteva zile, a fost aprobat Regulamentul de avizare a propunerilor de curriculum în dezvoltarea locală, în ceea ce priveşte învăţământul profesional şi tehnic în judeţul Dolj.

Era nevoie de o proiectare a Curriculumului în Dezvoltare Locală (CDL) pentru învăţământul profesional şi tehnic, subsumat celui naţional, care să dea un plan general de dezvoltare a acestui segment de învăţământ. „Dezvoltarea CDL a fost determinat de cele două scopuri fundamentale: primul – dobândirea de către absolvenţi, a competenţelor profesionale necesare pentru adaptarea în prezent, dar, mai ales în viitor, la cerinţele unei pieţe a muncii aflate într-o continuă şi rapidă schimbare; al doilea – dobândirea, de către tinerii care au absolvit o formă de învăţământ tehnic sau profesional, a unor specializări-cheie transferabile, necesare pentru integrarea socială. Această curriculă constituie oferta specifică fiecărei unităţi de învăţământ şi este realizată în parteneriat cu agenţii economici. Proiectarea şi evaluarea CDL implică angajarea tuturor factorilor (operatori economici, asociaţii ale angajatorilor şi angajaţilor, etc.) în procesul de identificare a competenţelor specifice pieţei forţei de muncă locale şi a situaţiilor de învăţare oferite elevilor”, a precizat prof. Simona Ciulu, inspector pentru învăţământul profesional şi tehnic în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Sistem de consultare şi decizie

În planul aprobat sunt cuprinşi mai mulţi paşi, care trebuie parcurşi înaintea propunerii viitoarelor programe şcolare. Astfel, analiza de nevoi prezente şi viitoare în domeniul formării profesionale va punct central al regulamentului, al doilea loc al priorităţilor fiind identificarea aşteptărilor agenţilor economici faţă de unitatea şcolară, precum şi implicarea acestora în elaborare, pentru realizarea competenţelor prevăzute în Standardul de Pregătire Practică al calificării respective şi al planului de învăţământ în vigoare. De asemenea, informarea şi implicarea elevilor, precum şi discuţiile cu părinţii fac parte din sistemul de consultare şi decizie. Nu lipsite de importanţă sunt: realizarea proiectului CDL; discutarea şi avizarea lui în comisiile metodice; aprobarea ofertei educaţionale având avizul agentului economic de către Consiliul de Administraţie; avizarea listei de CDL-uri, concomitent cu programele, de către CA al unităţii şcolare; aprobarea în CA al ISJ Dolj a listei cu CDL-uri.

Structuri care trebuie respectate

Programa are mai multe structuri standard care trebuie respectate. Astfel, pentru liceu tehnologic – ciclul inferior (cls. a IX-a şi a X-a) – este nevoie de o argumentare scrisă, care să cuprindă descrierea nevoilor de formare, scopurile pentru care sunt propuse curricula, conţinuturile agreate de agentul economic, modalităţile de evaluare (forme tradiţionale – probe orale, scrise, practice; metode complementare – proiectul, portofoliul, autoevaluarea, observarea sistematică a activităţii şi comportamentului tânărului etc.), mijloacele şi dotările necesare parcurgerii proiectului. Odată fiind aprobat Regulamentul, cei care doresc pot depune dosarele, la ISJ Dolj, în perioada 5-15 aprilie, aprobarea lor având finalitate data de 1 iunie.