Au început înscrierile pentru funcţia de director de şcoală sau inspector şcolar

0
93

Cadrele didactice doljene care aspiră la un post de conducere, de director, inspector şcolar, inspector general sau în cadrul Ministerului Educaţiei trebuie să facă parte din Corpul naţional al experţilor. Această prevedere este stipulată în Legea Educaţiei, iar cei care nu vor face parte din acest corp nu vor putea să participe la concursurile organizate pentru ocuparea funcţiilor de conducere din învăţământ. Pentru cei interesaţi, înscrierile au început astăzi şi se vor încheia pe 1 aprilie. Pentru a putea face parte din acest Corp, profesorii trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii. Se pot înscrie doar cadrele didactice care fac dovada acumulării a 60 de credite în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional, sunt titulari în învăţământ şi au, cel puţin, gradul didactic II. O condiţie de selecţie este şi cea care impune ca aceştia să fi obţinut calificativul foarte bine în ultimii patru ani. Este important de asemenea să nu fi fost sancţionaţi disciplinar. Pe lângă actualele cadre didactice care deţin funcţii de conducere se pot înscrie pentru a intra în Corpul experţilor naţionali şi foşti directori, dar şi noi aspiranţi.