“Implică-mă, implică-mi familia şi voi veni la şcoală!”, program european la Şcoala Gimnazială din Castranova

0
613

În perioada 01.09.2019-31.12.2021 Școala Gimnazială Castranova, Dolj a  implementat proiectului Implică-mă, implică-mi familia și voi veni la școala, proiect finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus +, Educație școlară, Acțiunea cheie 1, nr. de referinţă 2019 – 1 – RO01 – KA101 – 061880, din cadrul programului Comisiei Europene – Erasmus+.

Proiectul Erasmus+ KA1 a oferit cadrelor didactice din școala din Castranova posibilitatea participării la trei cursuri de formare desfășurate în Spania, Slovenia și Finlanda, în cadrul a trei fluxuri de mobilitate,câte trei mobilități pe flux, în vederea  dezvoltării competențelor de elaborare și implementare a unei strategii de prevenire a părăsirii timpurii a școlii, de reducere a absenteismului si de intervenție specifică în cazul copiilor cu risc de abandon școlar. Cele trei cursurile structurate , A Satisfying School Experience: strategies and skills for teachers, Preventing Early School Leaving și Structured educational visit to Schools/Institutes & Training seminar in Finland , au fost organizate de furnizori de formare din spațiul european, cu experiență în domeniul formării profesionale: Europass Teacher Academy, Skupina Primera și English Matters. Beneficiarii cursurilor europene au desfășurat, la revenirea din mobilitate, ateliere de lucru cu profesorii din școală, ateliere care au avut drept scop realizarea unui climat plăcut pentru învățare, aplicarea la clasă a unor metode activ-participative axate pe incluziunea elevilor cu risc de abandon școlar, cum ar fi  metoda The World Café, Open Space, The Circle și Appreciative Inquiry, etc. Atelierele au oferit oportunitatea insusirii unor informatii si competente care au contribuit la dezvoltarea experientei profesionale a participantilor, cu impact pozitiv asupra prevenirii abandonului si esecului scolar. Cunoștințele și competențele dobândite la cele trei cursuri de formare din cadrul proiectului desfășurate în Spania, Slovenia și Finlanda dar și creativitatea participanților și colaborarea la nivelul școlii au dus la realizarea Proiectului „Școala prietenoasă” (peste 50 de ateliere de lucru cu elevii)  în care au fost implicați peste 180 de elevi și 17 profesori.

Diseminare internă şi externă

Diseminarea rezultatelor mobilităților s-a realizat atât intern, la nivelul școlii prin  realizarea și prezentarea unor materiale de diseminare (PPT-uri, filme, panouri, fișe de lucru, proiecte didactice) cât și extern (publicare articole în reviste, prezentarea unor PPT-uri, filme, fotografii în cadrul cercurilor metodice, publicarea pe pagina de Facebook a școlii a unor informații cu referire la proiect, la mobilități sau la implementarea noilor achiziții, publicarea unui Ghid de bune practici care cumulează experiența cadrelor didactice care au participat la cele trei cursuri de formare la nivel european). “Proiectul Erasmus+ KA1 nu a oferit  numai o satisfacție profesională sau personală, ci a trezit sentimentul de apartenență la comunitatea profesională europeană a cadrelor didactice. De asemenea a fost un prilej de a cunoaște și de a compara sisteme de învățământ europene, de a cunoaște profesori din alte țări, de a lega prietenii, de a  comunica într-o limbă străină.Competențele rezultate la nivel european constituie resurse pentru dezvoltarea instituțională și pentru realizarea misiunii școlii noastre, de a oferi o educație de calitate, bazată pe inovație și diversificare, de a oferi elevilor noștri un spațiu școlar prietenos”, a precizat prof. Gheorghe Duţă, director al unităţii de învăţământ şi coordonator de proiect .