Fondurile structurale şi de investiţii europene mobilizează 647 de miliarde euro în UE

0
326

Un raport publicat  recent prezintă principalele rezultate realizate de cele cinci fonduri structurale și de investiții europene, la jumătatea perioadei bugetare a UE 2014-2020. Fondurile structurale și de investiții europene mobilizează 647 de miliarde euro în UE în perioada 2014- 2020, cu o contribuție a UE de 460 de miliarde EUR. Obiectivul lor este de a promova o convergență socioeconomică, o reziliență și o coeziune teritorială de durată. Fondurile reprezintă cea mai consistentă sursă de sprijin oferit de UE în domenii-cheie care necesită investiții și se înscriu în prioritățile politice principale ale Comisiei Juncker.

Până în octombrie 2018, aproape două treimi din bugetul fondurilor structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020 erau angajate pentru proiecte concrete. Până la sfârșitul anului 2017, 1 milion de întreprinderi, dintre care 74 000 de întreprinderi nou-înființate, au beneficiat de sprijin pentru extindere, inovare, lansare de noi produse și creare de locuri de muncă. În total, au fost selectate 1,7 milioane de proiecte de investiții pentru a beneficia de sprijin din partea UE în întreaga Europă, pe lângă cei 2,7 milioane de beneficiari din cadrul programelor de dezvoltare rurală.

42,5 milioane de cetățeni vor avea acces la servicii de sănătate mai bune

În întreaga Europă, fondurile structurale și de investiții europene au contribuit la vindecarea rănilor provocate de criza economică și financiară. Până la sfârșitul anului 2017, 15,3 milioane de persoane — dublu față de anul trecut — au primit sprijin pentru găsirea unui loc de muncă sau pentru dezvoltarea de noi competențe. 42,5 milioane de cetățeni vor avea acces la servicii de sănătate mai bune. „Acest raport arată că fondurile structurale și de investiții europene ne ajută să atingem obiectivele UE de creștere economică și ocupare a forței de muncă în domenii-cheie precum cercetarea și inovarea, precum și tranziția către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon. Progresele realizate arată în mod clar valoarea adăugată a fondurilor structurale pentru întreprinderi și cetățeni deopotrivă.”, a subliniat vicepreședintele Jyrki Katainen, responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate.

Echivalentul arderii a aproximativ 370 000 de tone de cărbune

În conformitate cu angajamentele asumate de UE în cadrul Acordului de la Paris, fondurile structurale și de investiții europene sprijină trecerea la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon; 330 000 de gospodării beneficiază deja de finanțări din partea UE pentru lucrări de renovare în vederea ameliorării eficienței energetice, iar peste 3 terawați-oră de energie, echivalentul arderii a aproximativ 370 000 de tone de cărbune, vor fi economisiți datorită îmbunătățirilor eficienței energetice finanțate de UE în clădirile publice. „Beneficiile aduse de politica de coeziune sunt evidente. Cifrele vorbesc de la sine: la jumătatea perioadei bugetare 2014-2020, s-a ajuns la un ritm optim de implementare a programelor. Toate aceste rezultate pozitive aduc cu sine poveștile a milioane de cetățeni europeni, a căror viață a devenit mai bună grație investițiilor UE. Acesta este cel mai important argument în favoarea unei politici de coeziune puternice și după 2020”, a precizat Comisarul pentru politica regională, Corina Creţu.

531 de programe naționale

Platforma de date deschise privind coeziunea a fost actualizată astăzi pentru a prezenta cele mai recente rezultate ale programelor finanțate din fondurile structurale și de investiții europene. Sprijinind crearea de locuri de muncă și creșterea economică, investițiile în piața unică digitală și în uniunea energetică și consolidând piața unică și guvernanța economică a UE, aceste investiții răspund nevoilor economiei reale și sprijină schimbările și reformele structurale identificate în cadrul procesului semestrului european. Acest raport este a treia prezentare anuală a implementării a 531 de programe naționale și regionale, având la bază rapoartele anuale privind programele, primite la jumătatea anului 2018