Fermierii, aşteptaţi la APIA Dolj pentru subvenţia la motorină

0
1495

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că termenul de depunere a Cererilor de solicitare a acordului prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2017 se prelungeşte până pe data de 03.01.2017, inclusiv. Conducerea APIA Dolj se aşteaptă, în următoarele zile, la peste o mie de fermieri care vor veni să depună, în acest sens, cererile. În termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord, Centrul Judeţean APIA Dolj va emite acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare.

apia doljAcest lucru este posibil pentru că ultima zi de depunere a Cererilor de acord prealabil pentru finanţare este 31 decembrie 2016, zi nelucrătoare (sâmbătă), iar în conformitate cu prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „în cazul în care data limită de depunere a unei cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată sau a altor declaraţii sau a oricăror documente justificative sau contracte sau data limită pentru modificări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, termenul limită se prelungeşte până în prima zi lucrătoare care urmează.”

Prezenţă obligatorie la sediul de pe bld. N. Titulescu, nr. 22

          apia 2Cererile se depun la Centrul judeţen al APIA pe raza cărora sunt situate exploataţiile agricole pentru care se solicită ajutorul de stat sau unde au fost depuse cereri de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă, respectiv la centrele judeţene APIA pe raza cărora au fost depuse cererile pentru finanţare prin rambursare în cadrul schemei de ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, aprobată prin HG nr.763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare.

          Cererea de acord prealabil pentru finanţare se depune anual, pentru fiecare an calendaristic aferent perioadei de aplicare a schemei de ajutor de stat reglementată prin Hotărârea Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 inclusiv. Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare se emite de către Centrul Judeţean APIA, în termen de cel mult 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.

Peste 80% din fermierii doljeni au primit şi avansul pentru 2016

laurentiu nicolae dadulescu„Până în prezent am autorizat la plată pentru Campania 2016 peste 80% din numărul total al fermierilor doljeni ce au depus cereri unice de plată. Numărul total al acestora, pe anul în curs, este de 39.742 având, acum, plăţi efectuate la peste 30.000 de fermieri. La capitolul depunerea Cererilor de solicitare a acordului prealabil pentru finanţare aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură pentru anul 2017 trebuie să informăm fermierii că, termenul se prelungeşte până pe data de 03.01.2017, inclusiv. Fac precizarea expresă că, fermierii trebuie să se prezintă la Centrul judeţean APIA Dolj, situat pe bulevard Nicolae Titulescu, nr. 22, Craiova, cu documentaţia aferentă. Noi estimăm că vor depune cereri, în acest sens, peste 1.000 de fermieri”, ne-a precizat Laurenţiu Nicolae Dădulescu, director executiv al APIA Dolj.

          Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt: producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri agricole, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; producătorii agricoli, persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de producători recunoscute sau organizaţii de producători recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc sau exploatează animale, individual sau în forme de asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole.

Condiţii cerute persoanelor fizice

apia 1Mai pot solicita acest sprijin şi organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi ANIF, aşa cum sunt definite în Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie.

          Persoanele fizice pot fi acceptate ca potenţiali beneficiari ai prezentei scheme, dacă în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii primei cereri trimestriale, se autorizează ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală. Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: să fie înscrişi în Registrul unic de identificare (RUI) al APIA (să deţină ID fermier); să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de teren pe care le exploatează sau în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; să fie înregistraţi în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau să deţină document de înregistrare/autorizare sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii protejate.

Acte obligatorii

          Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de acciză se depune însoţită de următoarele documente: copie a documentelor de identitate şi a documentelor de înregistrare; adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru spaţii protejate după caz; adeverinţă în original de la Registrul agricol, eliberată în anul de cerere, cu efectivele de animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; adeverinţă în original eliberată de către Oficiul Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru suprafeţele cu vie, după caz; situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a culturilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau producţia de ciuperci estimată (Anexa 2 la Ordinul nr.1727/2015).

          Mai trebuie ataşate copia documentului care atestă înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; situaţia privind calculul efectivului rulat/mediu estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de beneficiar (Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015); dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi la ANIF, furnizorul de apă şi de electricitate, după caz; copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, după caz; cantităţile de motorină pentru care se solicită ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru sectorul îmbunătăţiri funciare; angajamentul solicitantului persoana fizică cu privire la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală.