Statul va păzi pădurile de până la 30 de hectare

0
514

padureO măsură mai veche, prevăzută în Codul Silvic încă din 2008, prevedea că statul va aloca, an de an, de la bugetul autorităţii centrale responsabilă de silvicultură, sume care să acopere costurile administrării şi a serviciilor silvice pentru pădurile proprietate privată, dacă nu depăşesc 30 ha. În contextul defrişărilor ilegale din ultimii ani, autorităţile au luat, iată, măsura finanţării publice a pazei fondurilor forestiere private. Pentru anul în curs se estimează că va fi acordată suma de 14,5 milioane lei, fonduri asigurate în bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.

          Proprietarii de păduri care deţin terenuri forestiere cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 de hectare vor beneficia de servicii de pază gratuite a terenurilor forestiere, măsură ce are scopul să contribuie la combaterea tăierilor ilegale. Guvernul a adoptat pe 16 noiembrie a.c., printr-o Hotărâre, schema de ajutor de minimis, respectiv schema de ajutor social pentru asigurarea serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii este mai mică sau egală cu 30 de hectare.

Aplicată abia după 8 ani

          Este pentru prima dată când, această prevedere legală cuprinsă în Codul Silvic, încă din 2008, va fi pusă în aplicare. Concret, în Legea nr. 46/2008, respectiv Codul Silvic, se prevede la art. 97 că, “în scopul gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale, statul alocă anual de la buget, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, sume pentru: a) asigurarea integrală de la bugetul de stat a costurilor administrării, precum şi a serviciilor silvice pentru fondul forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice, dacă suprafaţa proprietăţii forestiere este mai mică sau egală cu 30 ha, indiferent dacă aceasta este sau nu este cuprinsă într-o asociaţie; plata se face către ocolul silvic care asigură administrarea sau serviciile silvice, după caz”.directia silvica dolj

          Ajutorul de minimis, respectiv ajutorul de stat vor fi acordate pentru a acoperi costurile serviciilor silvice realizate de către ocoalele silvice, astfel încât proprietarii de păduri cu suprafeţe mai mici sau egale cu 30 de hectare să beneficieze de servicii în mod gratuit. Hotărârea este valabilă pentru perioada 2016-2020, valoarea totală a ajutorului ce va fi acordat fiind estimată la 248,9 milioane lei, iar numărul beneficiarilor la circa 2 milioane pentru întreaga perioadă. Suprafaţa totală cu proprietăţi mai mici sau egale de 30 ha este de aproximativ 580.000 de hectare.

Banii vin cu anumite condiţii

          Pentru anul 2016 se estimează că va fi acordată suma de 14,5 milioane lei, fonduri asigurate în bugetul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin rectificarea bugetară adoptată de Guvern în luna august. Începând cu anul 2017, valoarea estimată că se va aloca anual de la bugetul de stat pentru finanţarea acestei scheme de ajutor de minimis este de 58,6 milioane lei.

          De schema de ajutor de minimis vor putea beneficia persoane fizice şi juridice care desfăşoară activităţi economice, au în proprietate terenuri forestiere cu suprafaţă totală mai mică sau egală cu 30 de hectare şi îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate: nu se află în procedură de executare silită pentru plata datoriiilor fiscale şi nefiscale, inclusiv nu au popriri pe conturile bancare; nu se află în procedură de închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau administrare specială; nu sunt supuse unei proceduri de insolvenţă şi nici nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor; suma ajutoarelor de minimis de care au beneficiat într-o perioadă de 3 ani fiscali, 2 ani fiscali anteriori plus anul curent, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderea cu activitate de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

          Persoanele fizice şi juridice care nu desfăşoară activităţi economice vor beneficia de ajutor de stat în sume echivalente celor acordate prin schema de minimis. Plata sumelor care se vor acorda în baza acestei Hotărâri, se va face către ocoalele silvice care asigură serviciile silvice, pe baza contractului de administrare/servicii încheiat conform prevederilor legale.