Aproape 600 de absolvenţi de Medicină au susţinut Rezidenţiatul la Craiova

0
388

rezidentiatAbsolvenţii universităţilor de Medicină şi Farmacie din toată ţara au susţinut, ieri, Rezidenţiatul în cele şase centre universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. La UMF Craiova au fost 576 de candidaţi care au concurat pentru locurile din domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie. Concursul s-a desfăşurat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare, pe o durată de 4 ore. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, în limita locurilor/posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură clasificare naţională pentru fiecare domeniu.

Din totalul de 576 de candidaţi înscrişi la centrul universitar Craiova, 454 au fost pentru domeniul medicină, 62 pentru medicină dentară şi 60 la farmacie. UMF a fost şi în acest an centru de examinare pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu.

Candidaţii au intrat în săli la ora 8.30, iar concursul a început la ora 10.00. Acesta s-a desfăşurat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore.

Eventualele contestaţii privind răspunsurile corecte se pot depune de candidaţi, la sediul comisiei locale de concurs, până astăzi, la ora 16.00. Comisia centrală de rezidenţiat analizează şi comunică răspunsurile corecte rămase definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor. Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi prin afişarea la sediul comisiei locale de concurs şi constituie răspuns la contestaţiile primite.rezidentiat 1

Clasificarea este naţională

Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care s-a desfăşurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte rămase definitivă. Clasificarea este naţională şi se face pentru fiecare domeniu în care s-a desfăşurat concursul. Clasificările se vor afişa simultan pe site-ul rezidentiat.ms.ro şi pe paginile de internet ale celor 6 universităţi de medicină şi farmacie.

Data afişării clasificărilor pe domenii este anunţată în timp util prin mass-media şi pe paginile de internet ale universităţilor de medicină şi farmacie şi pe site-ul rezidentiat.ms.ro. Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, prin teleconferinţă, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord între Ministerul Sănătăţii şi universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9.00 – 21.00. Candidaţii se vor putea prezenta în unul din centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, ClujNapoca, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara.

Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie. În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor) în termen de 3 zile lucrătoare.

Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs.  Candidaţii care obţin punctajul minim prevăzut pct.4 şi renunţă la alegerea unui loc sau post, precum şi cei care se clasează în afara numărului de locuri /posturi publicate la concurs, sunt declaraţi respinşi. Locurile şi posturile rămase neocupate în urma finalizării alegerilor vor putea fi ocupate numai printr-un alt concurs de rezidenţiat.

Peste 6.000 de candidaţi au luptat pentru locurile şi posturile scoase la concurs

La nivel naţional, ieri, un număr de 6.091 de absolvenţi ai Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie au susţinut concursul de intrare în rezidenţiat. Din cei 6.091 de tineri absolvenţi care s-au încris la concurs, 4.533 au optat pentru domeniul medicină, 1.062 pentru domeniul medicină dentară şi 496 pentru farmacie.

Concursul din acest an a avut şi câteva noutăţi. Pentru sesiunea 2016, Ministerul Sănătăţii a majorat numărul de locuri/posturi. De asemenea, au fost introduse specialităţi noi – cardiologie pediatrică, gastro-enterologie pediatrică, nefrologie pediatrică, oncologie şi hematologie pediatrică, pneumologie pediatrică, microbiologie clinică şi pedodonţie, iar o serie de specialităţi a căror durată a fost redusă în anul 2010 au fost aduse acum la standarde europene.