Craiova a fost gazda Conferinței de Drept al Afacerilor

0
1216
Timp de două zile, vineri şi sâmbătă, Craiova a fost gazda Conferinței de Drept al Afacerilor, care a avut ca tema „Impactul economic al creanțelor bănești și al dobânzilor. Rolul creditorilor financiari în redistribuirea averilor”, organizată de Societatea de Avocatură „Piperea și Asociații” în parteneriat cu Baroul Dolj și Facultatea de Drept din Craiova. Printre specialiștii care au susținut prezentări în cadrul evenimentului s-au numărat cadre universitare, avocați, practicieni în insolvență.
Cuvântul de bun venit i-a revenit prof. univ. dr. Sevastian Cercel, Decanul Facultăţii de Drept. „Tema întâlnirii de astăzi ( n.r vineri, 18 octombrie), propusă de domnul profesor Pipera, este una extrem de interesantă. Domnul profesor are o echipă împreună cu care a venit la Craiova  şi cred că această Conferinţă va capta atenţia întregului public prezent în sală, fiind vorba de teme de strictă actualitate. Teme tehnice şi foarte atractive, care vor provoca în mod cert pe cei interesaţi ”, a spus profesorul Cercel.

„Trebuie să revitalizăm relaţiile cu avocaţii din regiune”
Decanul Barului Dolj, av. Lucian Săuleanu a precizat cu această ocazie că tema Conferinţei este una interesantă şi inedită pentru mediul academic şi juridic din Craiova. „Domnul Pipera împreună cu echipa domniei sale este sufletul acestei Conferinţe, pentru că ea este de fapt organizată sub tutela Societăţii de AvocaturăPiperea și Asociații”. Îi mulţumim domnului profesor pentru că a avut încredere în noi şi a venit la Craiova, în felul acesta părăsind Bucureştiul pentru prima oară. Spun asta, pentru că această Conferinţă a fost organizată în timp constant doar în Capitală, cred că vorbim de 12 – 13 ediţii, la rând şi este un bun prilej ca domnia sa şi echipa domniei sale să vină în ţară şi să ne împărtăşească din experienţa domniei sale. Este o conferinţă care se desfăşoară pe parcursul zilei şi sunt convins că toţi colegii din Baroul Dolj vor da curs invitaţiei. Dar cel mai important este să vină colegii care sunt interesaţi de aceste subiecte tehnice. Domnul profesor Pipera va fi moderatorul acestui prim panel, dar eu aş vrea să le reamintesc colegilor din ţară despre proiectul transfrontalier şi să vă aduc aminte că acest proiect este în actualitate, în desfăşurare, ceea ce înseamnă că relaţia cu colegii de la  Vidin trebuie să se menţină. Scopul este de a revitaliza relaţiile cu avocaţii din regiune. Un alt subiect pe care vreau să-l abordez este semnătura electronică, extrem de importantă pe viitor. De fapt în viitorul totul va fi electronic”, a subliniat prof. univ. dr. Lucian Săuleanu.

„Am ajuns în ultimul timp să ne informăm după internet…”
Prof. univ. dr. Gheorghe Pipera  a spus că s-a hotărât să organizeze această conferinţă în ţară pentru că remarcase o oarecare redudenţă, asta şi coroborat cu alte conferinţe pe teme similare care au loc tot în Capitală. Mai mult, pe viitor se va încerca ca acesată conferinţă să aibă loc în parteneriat şi cu alte facultăţi de drept din ţară. „Majoritatea ediţiilor le-am ţinut la Bucureşti, dar trebuie spus că cea din 2018 am ţinut-o la Braşov. Şi vreau să-i mulţumesc domnului decan Săuleanu pentru că a făcut posibil ca această Conferinţă să fie organizată aici, la Craiova. De ce această Conferinţă a devenit intinerantă ?! Trebuie să vă spun că următoarele conferinţe vor avea loc în parteneriat cu celelalte facultăţi de drept din ţară. Se ajunsese la un fel de redundanţă cu această conferinţă plus alte conferinţe care se derulează tot în Bucureşti. Şi acest aspect ar trebui să ni-l reproşămm nouă, facultăţilor. Am ajuns în ultimul timp să ne informăm după internet. Să citim o jumătate de pagină şi să considerăm că sunt informaţii. Există reviste de specialitate, tirajul lor este atât de mic încât te întrebi ce rost mai are să ai astfel de publicaţii. Nu acelaşi lucru se întâmplă în Franţa. Sunt reviste de specialitate care au un tiraj şi de 50.000-60.000 de exemplare şi se cumpără. Mulţi jurişti le au în biblioteca personală şi când au nevoie de ele se duc la bibliotecă. Şi la intrarea în avocatură avem un regres. Pe de altă parte, nu există examen de capacitate la drept comercial….”, a spus avocatul Pipera.
„Comercianţii nu mai puneau preţuri în contracte”
În continuare acesta a prezentat celor prezenţi în sală tema : „Redistribuirea injustă a avuţiilor prin dobânzi”. Avocatul Pipera apreciază că a transpune nominalismul monetar, care este o regulă favorabilă debitorului şi defavorabilă creditorului, în contract înseamnă a proteja debitorul de hiper-valorizarea francului, dolarului, euro etc. şi de inflaţie, în maniera în care se întâmpla acest lucru în anii 1998-2002. „Instanţele de judecată române, în anii 1998-2002, s-au opus cu străşnicie actualizării creanţelor băneşti exact pe motivul nominalismului, ducând economia românească într-o zonă a trocului, în care moneda naţională, supusă unei inflaţii accelerate în acei ani (uneori chiar şi cu 300%), îşi pierduse puterea circulatorie. Astfel, comercianţii nu mai puneau preţuri în contracte, ci efectuau schimburi bi- sau trilaterale de bunuri şi servicii, tocmai pentru a evita ca, prin simpla trecere a timpului, debitorul să se finanţeze cu banii creditorilor, neplatiţi la timp. Actualizarea creanţei a fost admisă doar începând din 2002, în principal prin intermediul unor clauze de indexare sau de consolidare în valută a creanţelor băneşti, care derogau expres de la regula supletivă a nominalismului monetar”.

„Controlul băncii asupra exigibilităţii creditului”
Alte teme dezbătute pe parcursul celor două zile la Craiova au fost : dobânda excesivă şi modalităţile de combatere a acesteia, în vederea asigurării echilibrului contractual şi a stabilităţii şi integrităţii pieţei; cesiunile speculative de creanţe li retractul litigios; caracterul de titlu executoriu al contractelor bancare şi al contractelor de leasing şi consecinţele negative asupra circuitului civil ale executării silite derulate în baza acestora; riscul contractelor de credit în valută şi modalităţile de neutralizare a acestuia; dobânzile şi mobilizarea creanţelor băneşti în raport de procedura insolvenţei; impactul insolvenţei asupra circulaţiei juridice şi a executării creanţelor băneşti rezultate din efecte de comerţ (cambie, bilet la ordin şi cec) şi nu în ultimul rând, acţiunile în anulare specifice procedurii insolvenţei şi circulaţia juridică a instrumentelor financiare (acţiuni, obligaţiuni, instrumente financiare derivate). De exemplu, av. dr. Alexandru Răţoi a prezentat tema : „Dobânda excesivă şi modalităţile de combatere a acesteia în vederea asigurării echilibrului contractual şi a stabilităţii şi integrătăţii pieţei”, iar prof. univ. dr. Lucian Bercea a venit în faţa avocaţilor doljeni cu o prezentare despre, „Controlul băncii asupra exigibilităţii creditului”. Sâmbătă, s-a discutat despre „Majorarea capitalului social şi procedura de insolvenţă”, temă lansată în dezbatere de către av.dr Alexandru Dimitriu dar şi despre „Impactul insolvenţei asupra circulaţiei juridice şi a executării craenţelor băneşti rezultate din efectele de comerţ”, temă prezentată de către lect.univ.dr Sergiu Golub