Discuţii între sindicaliştii din învăţământ şi reprezentanţi ai PSD

0
148

La sfârşitul săptămânii trecute, o delegaţie a Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI) s-a întâlnit cu reprezentanţi ai Partidului Social-Democrat, chiar la sediul principalului partid de guvernământ, fiind luate în discuţie principalele probleme cu care se confruntă învăţământul preuniversitar românesc, dar, deocamdată, nu au fost găsite soluţii concrete, ci numai promisiuni.

La întâlnire au participat Andrei Dolineaschi,secretar general al PSD, Liviu Marian Pop, ministru delegat pentru dialog social, Gigel Paraschiv, secretar de stat în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, iar, din partea FSLI, Simion Hăncescu, preşedinte, Ion Tenţ – prim-vicepreşedinte şi Constantin Rada, secretar general. S-au discutat mai multe problemele, pentru unele rezolvarea este în curs de desfăşurare, iar pentru altele există intenţii şi promisiuni, urmând ca acestea să facă obiectul unor negocieri.

Se prevăd modificări în programele şcolare şi în alegerea directorilor

Primul punct al ordinii de zi a fost cel al modificării programelor şcolare, la toate ciclurile de învăţământ, astfel încât acestea să pună accentul pe partea aplicată şi nu pe cea informativă, conform Acordului semnat în octombrie 2014. „Ni s-a răspuns că este o problemă majoră şi MECS trebuie să vină în perioada următoare cu un plan concret de modificare a programelor şcolare. De asemenea, la problema ridicată de noi, de debirocratizare a sistemului de învăţământ, prin reducerea substanţială a comisiilor din unităţile şcolare şi prin simplificarea privind evaluarea şi inspecţia, astfel încât dascălii să aibă mai mult timp la dispoziţie pentru procesul instructiv-educativ, ni s-a spus că, până la sfârşitul acestui an, se va reduce substanţial numărul comisiilor din unităţile de învăţământ şi se vor identifica prevederile legale care generează birocraţia”, a precizat Constantin Rada. În ceea ce presupune depolitizarea funcţiilor de conducere în unităţile de învăţământ, s-a promis că, în Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct, se vor stabili proceduri care să conducă la eliminarea influenţei clasei politice în alegerea în funcţiile de conducere.

Promisiuni pentru pensionare

S-a mai discutat şi despre învestirea cu titlu de „autoritate publică” a cadrelor didactice, PSD cerând FSLI să înainteze textul unei iniţiative legislative şi expunerea de motive, astfel încât Proiectul să poată fi promovat în Parlamentul României. O problemă aprig disputată în ultimele luni şi ridicată de sindicate în mai multe rânduri, cea a salarizării direct de către MECS, prin inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ, primarul din fiecare localitate urmând să rămână ordonator principal de credite numai pentru cheltuielile materiale, discutată la sfârşitul săptămânii trecute, este în curs de soluţionare, conform răspunsului dat de reprezentanţii PSD. Conform Acordului-cadru semnat în 2014, se prevedea ca pensionarea cadrelor didactice să poată fi făcută înainte de vârsta standard, bineînţeles coroborată cu alte stipulări din legislaţie, dar nepusă în practică. Acum, principalul partid de guvernământ a promis că amendamentul va fi introdus în OUG nr.49/2014, de completare şi modificare a Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011. În ceea ce presupune majorări salariale cu 12% pentru personalul nedidactic din inspectorate şi MECS s-a stabilit că numai pentru cei din inspectorate se va susţine în Parlament o astfel de modificare.

Alte măsuri rămase în discuţie

Au rămas în suspensie şi alte teme. Astfel, s-a stabilit că este de analizat schimbarea componenţei Consiliilor de Administraţie din unităţile de învăţământ, astfel încât instituţia să aibă 50%+1 din membrii CA, în aşa fel încât să fie evitate deciziile nestatutare şi ilegale adoptate din cauza lipsei reprezentanţilor Consiliilor locale şi Primăriilor. Nimic în plus precizat concret nici în ceea ce priveşte salarizarea personalului didactic şi nedidactic, dar s-a spus că este în curs de constituire Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului preuniversitar, organismul competent, conform legii, să determine costul standard/elev/preşcolar, organism care trebuia să funcţioneze din 2011, odată cu apariţia Legii Educaţiei Naţionale. S-a propus găsirea unei soluţii pentru tipărirea manualelor şcolare, o variantă fiind tipărirea acestora de către MECS, printr-o editură proprie, şi s-a ajuns la concluzia că va fi iniţiat un proiect de lege prin care manualele să devină bun de interes naţional, fiind astfel scos din categoria bunurilor care se supun legislaţiei din domeniul achiziţiilor publice, care generează aceste întârzieri de tipărire.