Grupurile vulnerabile, vizate de un proiect al World Vision România

0
339

Timp de 18 luni, World Vision România va implementa un proiect vizând furnizarea unui pachet de servicii integrate. Valoarea totală a proiectului este de 11.129.620 lei, din care 10.906.820 lei reprezintă asistenţă financiară nerambursabilă aprobată. Proiectul îşi propune creşterea nivelului de calificare a 1.200 de persoane vulnerabile din 6 regiuni ale României.

Fundaţia World Vision România a organizat, miercuri, 16 septembrie 2015, masa rotundă cu tema “Integrare socio-educaţională a grupurilor vulnerabile. Modele de bună practică şi mecanisme de prevenire a riscului”, eveniment desfăşurat în cadrul proiectului „Inclusiv – Reţea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piaţa muncii în 6 regiuni din România”.

Masa rotundă face parte dintr-o serie de 24 de evenimente desfăşurate în 6 regiuni ale României în cadrul “Campaniei de informare şi conştientizare a nevoilor de îmbunătăţire a accesului şi participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”. La întâlnire au fost invitaţi reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi judeţene, agenţiilor publice sau private cu atribuţii în domeniul social, reprezentanţi ai societăţii civile, voluntari.

Principalele teme dezbătute au vizat: principalele bariere ale grupurilor vulnerabile care le limitează accesul la educaţie şi ocupare, exemple de bune practici locale în integrarea de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii, conştientizarea şi reducerea prejudecăţilor şi stereotipurilor, pe care le întâmpină grupurile vulnerabile.

Colaborarea instituţională este vitală

La eveniment au participat  reprezentanţi ai D.G.A.S.P.C. Dolj, Primăriei Craiova, Agenţiei Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială Dolj, reprezentanţi ai comunităţilor  în care organizaţia World Vision România desfăşoară activităţi, ai ONG-urilor locale cu acelaşi domeniu de activitate, voluntari. De asemenea, în cadrul  întâlnirii s-au  adus în discuţie barierele  în calea incluziunii  grupurilor vulnerabile, exemple de succes sau provocări  pe care le-au evidenţiat persoanele participante. S-a prezentat rolul colaborării instituţionale în integrarea de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii.

„Şi întâlnirea de astăzi a fost  interactivă, a evidenţiat încă o dată că lucrăm împreună, ca şi instituţii, pentru a găsi soluţii durabile pentru rezolvarea problemelor, ne concentrăm asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii, desfăşurăm programe de intervenţie şi oferim servicii sociale pentru o viaţă mai bună şi pentru un viitor mai bun. Această întâlnire a evidenţiat rolul colaborării instituţionale în integrarea de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii”, a spus Vasilica Cîrlugea, coordonator regional Sud-Vest.

Calificare crescută pentru 1.200 de persoane

Proiectul „Inclusiv” îşi propune creşterea nivelului de calificare a 1.200 de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest şi Bucureşti-Ilfov), prin furnizarea de programe integrate de consiliere şi formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piaţa a muncii flexibilă şi incluzivă.

Obiectivele proiectului vizează furnizarea unui pachet de servicii integrate (sprijin social, sprijin juridic, consiliere vocaţională, activităţi de dezvoltare personală) adaptate nevoilor specifice ale grupurilor defavorizate, implementarea de programe calificare/recalificare  (curs de bucătar, lucrător comercial, coafor, electrician în construcții, ospătar, barman), realizarea unor activităţi de cercetare şi a unor campanii de informare şi conştientizare.

Peste 10 milioane de lei, fonduri nerambursabile

World Vision România, în calitate de partener al Asociaţiei Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare şi Incluziune Socială, implementează acest proiect alături de Universitatea Babeş Bolyai Cluj Napoca, Fundaţia pentru Dezvoltarea Asociaţiilor de Ajutor Mutual şi Landsbond der Christelijke Mutualiteiten.

Proiectul Inclusiv este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Perioada de desfăşurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 23.04.2014-22.10.2015. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 11.129.620 lei, din care 10.906.820 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă aprobată.

***

World Vision este o organizaţie creştină, care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, de dezvoltare şi advocacy punând în centrul activităţii bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Inspiraţi de valori creştine se lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen.

***

World Vision România este o organizaţie parteneră a World Vision International, prezentă în peste 100 de ţări din întreaga lume. De mai mult de 20 ani dezvoltă în România programe în peste 200 de comunităţi rurale din 8 judeţe. De-a lungul timpului a oferit sprijin pentru mai mult de 50.000 de copii si 300.000 de adulţi.

Prin activităţi de reintegrare familială, dezvoltare comunitară, proiecte de sănătate, programe de educaţie, dezvoltare economică, asistenţă umanitară în cazul situaţiilor de urgenţă, stimulează o atitudine activă şi implicarea în schimbarea condiţiei de sărăcie din România, având ca scop final bunăstarea copilului.