Trei eliminaţi la Titularizare, pentru fraudă

0
122

isj craioveanuIeri s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul concursului naţional  pentru ocuparea posturilor din învăţământul preuniversitar. „Au fost validaţi pentru această probă 938 de candidaţi, dintre care 645 au fost prezenţi. Au fost peste 180 de absenţi. Au fost 102 retraşi şi 3 eliminaţi pentru fraudă. Ei susţineau concursul la disciplina Educaţie Fizică şi Sport, la Liceul „Charles Laugier”. Au fost în sală cu telefonul mobil, ceea ce a implicat eliminarea din concurs, conform reglementărilor”, a precizat Lavinia Craioveanu, inspector general al ISJ Dolj.

Articolul 6 alin. 8 din procedura privind desfăşurarea probei scrise, sigilarea şi securizarea lucrărilor scrise din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar – sesiunea 2016 prevede ferm: “Candidaţii şi profesorii asistenţi nu pot avea asupra lor, în sălile de concurs, cărţi, caiete, telefoane mobile sau alte mijloace de calcul şi de comunicare la distanţă. Candidaţii pot avea dicţionare pentru disciplinele latină sau greacă veche şi planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poştă”.liceul sanitar

Contestaţiile se depun la sediul ISJ Dolj în termenul prevăzut de Calendar. În data de 20 iulie 2016, data la care s-a susţine proba scrisă, în centrele de concurs, pe uşa fiecărei săli de concurs şi la avizierul centrului de concurs s-a afişat un anunţ cu precizarea că, în zilele de 27.07.2016, până la ora 21:00 şi de 28.07.2016, până la ora 15:00, contestaţiile se depun la sediul ISJ Dolj. În contestaţie, candidatul precizează următoarele informaţii: judeţul, nr. şi denumirea centrului de concurs, numele, iniţiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susţinut proba scrisă în cadrul concursului şi nota contestată.