500 milioane lei pentru programul Prima Casă

0
731

La solicitarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, pentru asigurarea continuităţii Programului, Ministerul Finanţelor Publice a aprobat alocarea rezervei nerepartizate de 500 milioane lei pentru acordarea de garanţii în anul 2017 în favoarea finanţatorilor participanţi în Program, finanţatori care au înregistrat un grad ridicat de utilizare a plafoanelor alocate în raport cu solicitările aprobate.

leiPlafonul rămas nealocat, în sumă de 500 milioane lei, a fost repartizat următorilor finanţatori: Piraeus Bank, OTP Bank, BCR, ING, Bancpost, Raiffeisen Bank, BRD, CEC Bank şi Leumi Bank, luându-se în considerare gradul de utilizare a plafoanelor alocate finanţatorilor până la data de 7 iunie 2017. Prin Hotărârea de Guvern nr.80/2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului Prima casă pentru anul 2017 s-a aprobat alocarea unui plafon total al garanţiilor pentru creditele destinate achiziţiei/construcţiei de locuinţe în cadrul Programului în sumă totală de 2,5 miliarde lei.

FNGCIMM este autorizat să evalueze modul de utilizare de către finanţatori a plafoanelor alocate

             Din plafonul total al garanţiilor pentru anul 2017 în valoare de 2,5 miliarde lei, în data 09.03.2017 suma de 2 miliarde lei a fost pusă la dispoziţia finanţatorilor participanţi în Program, diferenţa de plafon de 500 milioane lei urmând să fie alocată ulterior in funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate. Totodată, FNGCIMM este autorizat să evalueze cel puţin trimestrial modul de utilizare de către finanţatori a plafoanelor alocate şi să efectueze realocări între finanţatori în funcţie de gradul de utilizare a plafoanelor alocate, cu acordul prealabil al Ministerului Finanţelor Publice.