445 de legumicultori doljeni vor primi subvenţia de 3.000 de euro

0
1966

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale anunţă că până la data de 19 iunie 2017 au fost plătite 27.003.244 de lei, echivalentul a 6 milioane de euro, unui număr de 2.003 beneficiari ai programului de susţinere a tomatelor cultivate în spaţii protejate. În perioada următoare să vor plăti încă 1.294.000 lei, adică peste 280.000 euro. Direcţia pentru Agricultură Dolj completează, în aceste zile, borderourile pe care le va înainte ministerului de resort. Cei 445 de legumicultori aflaţi în evidenţiele D.A. Dolj vor primi câte 3.000 de euro anual începând de luna viitoare.     

Growth tomatoes
Growth tomatoes

La doar 10 zile de la intrarea în vigoare a Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii, au fost primite 1.097 de cereri de înscriere în program din 35 de judeţe, cele mai multe solicitări fiind din Giurgiu, Olt, Dolj, Prahova, Galaţi, Mehedinţi şi Buzău.

          După cum se ştie, producătorii agricoli din România sunt susţinuţi, printr-un program guvernamental, să cultive tomate în spaţii protejate (sere, solarii), astfel încât să asigure necesarul de consum intern din producţia autohtonă.

Primii bani intră în conturi

          Potrivit ultimei informări pe care MADR a prezentat-o, cei mai mulţi agricultori care au primit, deja, sumele în conturi provin din judeţul Olt (1.099 beneficiari), Giurgiu (598 beneficiari) şi Buzău (89 beneficiari). În funcţie de documentaţiile depuse de către direcţiile agricole judeţene, urmează a fi efectuate plăţile şi pentru restul celor înscrişi pentru ciclul 1 de producţie, care au valorificat pe piaţă cantităţile prevăzute până la data de 15 iunie, respectiv circa 4.500 beneficiari.

          Restul celor înscrişi în program care nu au livrat pe piaţă cantităţile prevăzute pot face dovada comercializării tomatelor cultivate în spaţii protejate în ciclul 2 de producţie, şi anume perioada noiembrie-decembrie 2017.

6% dintre cei înscrişi în program sunt doljeni

          Numărul total al celor care s-au înscris în acest program este de 7.323 beneficiari din toate judeţele ţării, cei mai mulţi înscrişi fiind din judeţele Olt, Giurgiu, Galaţi, Dolj, Buzău, Teleorman, fapt ce demonstrează interesul deosebit manifestat de producătorii agricoli pentru această formă de sprijin.

         tomate 2 Pentru a fi eligibili pentru acordarea ajutorului de minimis de 3.000 de euro/an pentru cultura de tomate, beneficiarii trebuie, printre altele, să deţină o suprafaţă cultivată cu tomate în spaţii protejate de cel puţin 1.000 mp, să obţină o producţie de minimum 2 kg tomate/mp, dar şi să valorifice o cantitate de tomate de 2.000 kg dovedită cu documente justificative.

          “La nivelul judeţului Dolj avem 445 de producători de tomate ce fac parte din Programului de sprijin pentru tomate, cultivate în sere sau solarii. În prezent, lucrăm la completarea centralizatoarelor cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care le vom trimite apoi Direcţiei buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite mai departe Ministerului Finanţelor Publice situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare. După aprobarea de către Ministerul Finanţelor Publice a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile Direcţiei pentru Agricultură Dolj. Ulterior, aceasta virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare şi încarcă informaţiile corespunzătoare în Registrul ajutoarelor de stat”, ne-a precizat Cristinel Călugăru, din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a judeţului Dolj.

Finanţarea se întinde pe 8 ani

          tomate 1Reamintim că, schema de ajutor de minimis este destinată producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător, producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi familiale, producătorilor agricoli persoane juridice. Mai trebuie să menţionăm că Programul se desfăşoară pe o perioada de 8 ani.

          Suprafaţa de tomate cultivate în spaţii protejate – sere şi solarii – a fost la nivelul anului 2015, pe tot cuprinsul ţării, de 1.811,6 ha; realizându-se o producţie de circa 101,9 mii tone. La nivelul României, consumul de legume mediu anual pe locuitor se situează în jurul valorii de 182,9 kg, din care tomate 38,1 kg, ceea ce reprezintă 20,83 % din consumul total de legume.

          În domeniul agriculturii şi al creşterii animalelor concurenţa cu produse din afara ţării a avut influenţe negative în valorificarea produselor obţinute. Acestui context i s-au adăugat şi disfuncţionalităţile pieţei, care periclitează existenţa unei economii funcţionale şi echitabile în aceste sectoare confruntate, şi în prezent, cu dificultăţi legate de pierderile de venit ale producătorilor, cauzate de perturbările înregistrate pe piaţă: embargoul impus de Federaţia Rusă la începutul anului 2014, seceta severă din anii 2015 şi 2016, care a condus la creşterea costurilor inputurilor în cadrul exploataţiilor agricole. În prezent, producătorii agricoli înregistrează pierderi de venit considerabile din cauza contextului global nefavorabil.