Apărarea împotriva inundațiilor rămâne o prioritate pentru ABA Jiu

0
337

Specialişti din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, Administrației Naționale „Apele Române”, Administrației Naționale de Meteorologie şi Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor s-au reunit, săptămâna trecută, la Braşov, pentru a discuta pe marginea problemelor legate de apărarea împotriva inundaţiilor. La această întâlnire, una deosebit de importantă, au participat și reprezentanții ABA Jiu.

Un subiect important pe ordinea de zi a fost Stadiul de implementare a Directivei Inundaţii din România – Planurile de Management al Riscului la Inundaţii (PMRI), care se vor întocmi la nivel de bazin hidrografic şi constituie a treia etapă din cadrul raportărilor pentru Directiva 2007/60 pentru managementul riscului la inundații. Acest plan ia în considerare aspectele relevante, precum viiturile și zonele potențial a fi afectate, și anume care au potențialul de a reţine apa din inundaţii – albiile majore cu retenţie naturală -, obiectivele de mediu din articolul 4 din Directiva 2000/60/CE, gestionarea solului şi a apei, planificarea spațiului, utilizarea terenurilor, conservarea naturii şi infrastructura de navigaţie şi portuară. În intervalul septembrie-noiembrie 2015 este propusă informarea şi consultarea publicului asupra PMRI, termenul de raportare fiind 22 decembrie 2015.

Va fi verificată funcționarea fluxului informațional

Un alt subiect a constat în propuneri de îmbunătăţire privind funcţionarea fluxului informaţional în perioadele de ape mari, întocmirea şi transmiterea Rapoartelor Operative, a Rapoartelor de Sinteză şi a Proceselor Verbale de Calamitate, dar şi de întocmire a Rapoartelor operative pentru o eventuală perioadă de secetă hidrologică. De asemenea, s-a discutat și Programul exerciţiilor de simulare a producerii de inundaţii pentru verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare – alarmare a populaţiei. Zonele de desfăşurare şi scenariile exerciţiilor de simulare vor fi stabilite de Administraţiile Bazinale de Apă, și se vor avea în vedere, printre altele, implicarea în aceste acţiuni a cel puţin două judeţe din fiecare bazin, a deţinătorilor importanţi de lucrări hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundaţiilor din bazin, dar și a unui număr cât mai mare de localităţi din zonele critice.

La sfârşitul exerciţiilor de simulare se vor face analize, la nivel de bazin hidrografic, în vederea stabilirii termenelor şi responsabilităţilor necesare pentru remedierea deficienţelor, precum şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii de management a situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii.