Colocviului doctoral naţional / “Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară”

0
254

Şcoala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova organizează, astăzi, începând cu ora ora 9.00,  a doua ediţie a Colocviului doctoral naţional Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară”.

Manifestarea ştiinţifică se adresează tinerilor doctoranzi din toate universităţile din ţară pe care îi invităm la Universitatea din Craiova pentru un schimb intelectual real și fructuos care să îi ajute în demersul lor de cercetare doctorală.

Deschiderea oficială a manifestării ştiinţifice are loc sâmbătă, 21 aprilie, ora 9 în Aula Regele Mihai a Universităţii din Craiova. Cu această ocazie va avea loc şi lansarea volumului „Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară. Actele Colocviului naţional al Şcolii doctorale „Alexandru Piru”, Craiova 2017”, editori Oana Băluică şi Cristiana Teodorescu, publicat la Editura Universitaria în cadrul noii colecţii  Studia doctoralia coordonate de IPS Prof.univ.dr. Irineu Ion Popa, Director al CSUD–IOSUD, Universitatea din Craiova.

Comitetul de organizarea acestei manifestări ştiinţifice este format din studenţi doctoranzi, dinamici și foarte implicaţi în activitatea Şcolii doctorale „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere: Drd. Oana Băluică, Drd. Iuliana Boborel, Drd. Ionela Matilda Breazu, Drd. Sofia Lavinia Ccercel, Drd. Daniela Chilom, Drd. Violeta Enache, Drd. Marinică Şchiopu.

Vom reuşi să punem bazele unei şcoli „vii”, dinamice şi eficiente”

„Şcoala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova îşi respectă promisiunea de a organiza anual o manifestare ştiinţifică dedicată doctoranzilor, în care ei să fie actorii principali, de la organizarea evenimentului până la publicarea actelor. Şi aceasta pentru că avem convingerea că doctoranzii noștri au capacitatea de iniţiativă, de organizare şi de gestionare a unui asemenea eveniment științific de anvergură naţională. Şcoala doctorală nu (mai) trebuie să însemne un cadru în care accentul să fie pus numai pe dobândirea competenţelor de cercetare ştiinţifică, ci trebuie să devină un spaţiu de formare a competenţelor transversale şi de afirmare a spiritului critic şi de ințiativă al tinerilor cercetători. Suntem convinși că numai prin implicarea activă a studenţilor doctoranzi, prin parteneriatul real dintre conducătorul de doctorat şi tânărul „învăţăcel” vom reuși să punem bazele unei școli „vii”, dinamice și eficiente pentru formarea adevăraților cercetători autonomi și performanți”, se precizează într-un comunicat de presă remis redacţiei.

Un număr record de 90 de tineri doctoranzi

La Colocviul Şcolii doctorale „Alexandru Piru” Noi perspective în cercetarea lingvistică şi literară s-a înscris un număr record de 90 de tineri doctoranzi de la toate universităţile din ţară, comunicările fiind prezentate în limbile română, franceză, engleză, italiană şi germană.

Colocviul este organizat în unsprezece secţiuni: Limbă şi literatură franceză, Lingvistică engleză, Literatură engleză, Literatură română, Limbă română, Antropologie şi studii culturale.