La Galiciuica, unii consilieri locali citesc legea printre rânduri şi au probleme şi cu matematica

0
189

În comuna Galiciuica, o parte a consilierilor locali, contestă legalitatea menţinerii în funcţie a viceprimarului PSD, Ion Balaci, pe motiv că şi-a pierdut susţinerea majorităţii în Consiliul Local. Primarul, Eugen Neicu susţine că tentativa grupului de consilieri de a-l schimba pe viceprimar din funcţie a fost una fără susţinere leaglă şi neîntemeiată. Nemulţumiţi de această situaţie cei cinci consilieri au apelat la serviciile prefectului de Dolj, Nicolae Giugea. Deocamdată cazul este la Curtea de Apel, la instanţă de contencios administrativ.

Povestea scandalului de la Galiciuica a început în 2010, când organizaţia locală şi cea judeţeană a PSD Dolj au retras sprijinul politic a doi consilieri locali, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 393/2004 actualizată privind Statutul aleşilor locali, art. 9, alin. 2, litera h1: „Calitatea de consilier local sau de consilier judeţean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: pierderea calităţii de membru al partidului politic sau al organizaţiei minorităţilor naţionale pe a cărei listă a fost ales”. Conform art. 9, alin. 4 din aceeaşi lege: „În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) şi h1), hotărârea consiliului poate fi atacată de consilier, la instanţa de contencios administrativ, în termen de 10 zile de la comunicare. Instanţa se va pronunţa în termen de cel mult 30 de zile. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă”.

„Mi se pare deplasat să invocăm fapte care nu-i sunt imputabile domnului viceprimar”

Cei doi consilieri locali de la Galiciuica au atacat hotărârea Consiliului Local, şi au pierdut şi la instanţa de contencios administrativ, în locul lor venind următorii pe listă. La data de 24 februarie a.c., cinci consilieri locali, care după numărătoarea reprezentă jumătate plus unu, deşi în funcţie în cadrul Consiliului Local Galiciuica sunt 11, au convocat o şedinţă ordinară, având pe ordinea de zi un punct privind schimbarea vicepimarului, Ion Balaci, din funcţie. „Se trece la punctul nr. 7 de pe ordinea de zi, demiterea viceprimarului. Are cuvântul Tică Gheorghe care prezintă celor prezenţi materialul incriminatoriu privind demiterea viceprimarului Balaci Ion. Consideră domnul Tică că domnul viceprimar trebuia să-şi prezinte demisia începând cu data de 1 ianuarie 2011 pentru că nu mai avea sprijin politic, aducându-i acuzaţii de genul: că nu a eliberat autorizaţii de construire, că nu a ridicat gunoiul din diferite puncte ale comunei, în domeniul protecţiei sociale unele persoane au fost eliminate de la ajutorul social, iar unele menţinute deşi nu aveau dreptul”, se arată în procesul verbal al şedinţei Consiliului Local Galiciuica, din data 24 februarie a.c.. În cele din urmă s-a trecut la vot, şi din cei şase consilieri locali prezenţi la şedinţă, cinci au votat pentru demiterea viceprimarului Ion Balaci. S-a abţinut de la vot Ion Licurici, care a şi precizat că „mi se pare deplasat să invocăm fapte care nu-i sunt imputabile domnului viceprimar”.

„Cinci consilieri locali din 11 nu reprezintă jumătate plus unu”

Consilierii PSD Galiciuica nu s-au prezentat la şedinţa din data de 24 februarie a.c., şi oricum ceilalţi cinci contestă de obicei votul celor doi care au venit în funcţie în locul celor care au rămas fără sprijin politic, deşi au fost investiţi în mod legal. Mai mult decât atât, aşa cum spuneam, consilierii locali care au rămas fără sprijin politic au pierdut la instanţa de contencios administrativ, iar conform  art. 9, alin. 4 din Legea nr. 393/2004 actualizată şi republicată „hotărârea primei instanţe este definitivă şi irevocabilă”. Primarul comunei Galiciuica, spune că argumentele celor cinci consilieri locali de demitere a viceprimarului, Ion Balaci, sunt nefondate, şi că acţiunea acestora a fost nelegală. „În 2010, PSD a retras sprijinul politic a doi consilieri locali conform   Legii nr. 393/2004. S-a luat act în Consiliul Local Galiciuica de această decizie şi au fost validaţi următorii doi consilieri locali de pe lista PSD. Cei doi care au rămas fără sprijin politic au atacat hotărârea Consiliului Local la instanţa de contencios administrativ şi au pierdut. Cei cinci susţin în continuare că următorii doi pe listă au fost numiţi ilegal în funcţie şi că viceprimarul, care nu mai are susţinerea majorităţii ar fi trebuit să îşi dea demisia. Ori legea nu prevede aşa ceva, şi nu şi-a pierdut nici susţinerea majorităţii în Consiliul Local. Viceprimarul Ion Balaci este în funcţie, pentru că cinci consilieri locali din 11 nu reprezintă jumătate plus unu, şi nu pot convoca o şedinţă ordinară conform Legii 215/2001. Cât despre acuzaţiile care i se aduc, trebuie spus că nu intra în atribuţiile primarului să elibereze autorizaţii de contruire şi altele pe care ei le-au amintit în procesul verbal al şedinţei”, a declarat primarul comunei Galiciuica, Eugen Neicu. Este clar că unii consilieri locali de la Galiciuica citesc legea printre rânduri, sau o interpretează după ureche, şi stau rău şi cu matematica.