Fenomenul de părăsire timpurie a şcolii, dezbătut în unităţile de învăţământ doljene

0
109

Asociaţia „Dr. Haralambie Teodoru” va derula în şcolile doljene proiectul „Prevenirea şi contracararea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii din regiunile Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia”.

Potrivit organizatorilor, obiectivul general al proiectului constă în prevenirea şi corectarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii prin adoptarea unor strategii, planuri de acţiune, abordări informatice moderne (TIC) şi programe educaţionale integrate de furnizare a competenţelor şi abilităţilor de bază, pentru componenta remedială/corectivă, într-un sistem educaţional deschis şi incluziv, în contextul dezvoltării durabile a societăţii informaţionale bazată pe cunoaştere şi progres tehnologic în regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud Muntenia şi Sud Vest Oltenia. În acest sens asociaţia propune şi susţine atât măsuri concrete de prevenire a abandonului şcolar şi reinserţia în sistemul educaţional a celor care au părăsit şcoala cât şi programe „after school” pentru copiii care nu au posibilităţi, prin susţinerea educaţională pe tot parcursul derulării proiectului dar şi în perioada de sustenabilitate.

« Principalele probleme ale copiilor care au abandonat sau sunt în pericol de a abandona şcoala şi părinţilor acestora au legătură directă cu: nivelul de trai(sărăcia): cei care au părăsit deja şcoala reprezintă, de multe ori, una dintre principalele surse de venit pentru familie; în cazuri frecvente, cei cu risc de abandon şcolar provin din familii foarte sărace, care îşi permit cu greu să îi susţină în şcoală ; mediul de reşedinţă: cei din mediul rural sunt semnificativ mai predispusi abandonului datorită nivelului scăzut de educaţie din zona unde locuiesc, a mentalităţii părinţilor, a distanţei faţă de şcoală, a celorlalte îndatoriri gospodăreşti necesare subzistenţei ; educaţia părinţilor: studiile arată că persoanele cu părinţi ce nu au experienţa educaţiei de bază/medie au un risc mult mai mare de abandon; rezultatele şcolare obţinute până în prezent: copiii ce obţin calificative mai mici sunt mai predispusi abandonului, rezultatele slabe datorându-se într-o oarecare măsură absenteismului, interesului scăzut şi lipsei de susţinere părintească – excluderea din unităţile şcolare a persoanelor din grupuri vulnerabile: acestea se confruntă deseori cu refuzul de a fi înscrişi în şcoli, grădiniţe sau alte instituţii educaţionale », spun reprezentanţii Asociaţiei „Dr. Haralambie Teodoru”. Proiectul va fi implementat pe o perioadă de 18 luni.

 

Asociaţia „Dr. Haralambie Teodoru” este o organizaţie asociativă născută în memoria doctorului Haralambie I. Teodoru, fost medic şef al Prefecturii Bucureştiului, care a servit ca şi chirurg şef în mai multe spitale de front în cel de- al doilea război mondial, Medic Colonel în rezervă, ulterior director al spitalului din Medgidia, având rădăcinile în Oltenia. Organizaţia grupează oameni interesaţi în sfera activităţilor de construire, dezvoltare şi susţinere a comunităţilor în care activează, cu experienţa activismului social, militând pentru respectarea egalităţii de şanse. Asociaţia grupează expertiza acumulată în cadrul instituţiilor româneşti şi europene, universităţilor române, belgiene şi franceze, cu activităţi în domeniul medical, social, juridic.