PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

0
91

MUNICIPIUL CRAIOVA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CRAIOVA

Str. A.I. Cuza, Nr. 7 Craiova, 200585

Tel.: 40251/416235

Fax: 40251/411561

consiliulocal@primariacraiova.ro

www.primariacraiova.ro

 

„ Primăria Municipiului Craiova organizează concurs la sediul central din str. A.I. Cuza nr. 7, în data de  04.03.2013 orele 1000 – proba scrisă şi în data de 06.03.2013 – proba de interviu pentru ocuparea următoarei funcţii publice temporar vacantă de execuţie, din cadrul Serviciului Autoritate Tutelară – Direcţia Administraţie Publică şi Asistenţă Socială:

– inspector, clasa I, grad asistent – studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta, vechime in specialitate un an – un post.

Dosarele se vor depune în maximum 8 zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei Municipiului Craiova din str. A.I. Cuza nr. 7.

Bibliografia este afişată la sediul instituţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0251/416235 interior 358, Serviciul Resurse Umane.”

 

Primar, Lia Olguţa Vasilescu 

Director Executiv Direcţia Economică, Nicolae Pascu

 Şef Serviciu Resurse Umane, Viorica Gligorijevici