Anunţ public Primăria COMUNA ROBĂNEŞTI

0
312

ANUNT PUBLIC

Primaria COMUNA ROBANESTI judetul Dolj anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Infiintare retea inteligenta de distributie a gazelor naturale in comuna Robanesti, judetul Dolj” propus a fi amplasat in comuna Robanesti, satele Bojoiu, Golfin, Lacrita Mare, Lacrita Mica, Robanestii de Jos, Robanestii de Sus, judetul Dolj faza studiu de fezabilitate.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul A.P.M.Dolj, Craiova din str. Petru Rares, nr. 1, adresa de internet http://apmdj.anpm.ro si la sediul primariei Comuna Robanesti, str. Traian Vuia nr. 96 judetul Dolj in zilele de luni joi intre orele 8 16 sivineri intre orele 8 14.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M Dolj, Craiova str Petru Rares nr. 1, fax 0251/419035 e- mail: office@apmdj.anpm.ro.