Încep inspecţiile la clase

0
542

În Consiliul de Adminstrație al Inspectoratului Școlar Județean Dolj s-a aprobat, pe 13 ianuarie 2020, Graficul de monitorizare şi control , pe semestrul al II-lea din anul şcolar 2019/2020, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, fiind vorba despre inspecţii.

Conform celor precizatede ISJ Dolj, graficul de monitorizare şi control poate fi completat/modificat în funcţie de noutăţile legislative, care pot să apară pe parcursul semestrului sau la solicitarea argumentată a unităţilor de învăţământ/inspectoratului şcolar, numai cu aprobarea CA al ISJ Dolj. De asemenea, pot fi suplimentate inspecţiile, în cazul apariţiei unor disfuncţiuni, sesizări, reclamaţii. La stabilirea graficului s-a şinut cont de mai mulţi indicatori: rezultatele la examenele naţionale (procentul de promovabilitate la Bacalauret, notele mai mici de 5 la Evaluarea Naţională); ponderea în scădere la examenele naţionale, comparativ cu anul şcolar precedent; etc.

Obiective aflate în derulare

Sunt cuprinse, în calendarul inspecţiilor, mai multe obiective, amintind pe cele generale: sprijinirea unităţilor şcolare şi a cadrelor didactice în procesul de efincietizare a activităţii de predare, învăţare şi evaluare şi a procesului managerial; sprijinirea şi consilierea cadrelor didactice în vederea creşterii calităţii actului didactic, a atingerii standardelor de performanţă de către elevi; evaluarea calităţii aplicării curriculum-lui naţional şi al celui local, a activităţilor extracurriculare, a calităţilor serviciilor educaţionale – a ofertei educaţionale, a managementului şcolar, a activităţii personalului din instituţiile de învăţământ; creşterea calităţii serviciilor educaţionale, a calităţii ofertei educaţionale şi a nivelului atingerii standardelor de performanţă de către cadrele didactice şi preşcolari/elevi; determinarea concordanţei dintre evaluarea internă (la nivelul unităţii de învăţământ, comisiei/catedrei metodice, etc.), evaluarea externă şi situaţia reală din unitatea şcolară; monitorizarea examenelor finale (Bacalaureat şi Evaluarea Naţională); evaluarea conlucrării şcolare cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale, a modului în care aceştia sunt implicaţi în eficientizarea actului educaţional; identificarea şi reglarea disfuncţionalităţilor din sistem , mai buna circulaţie a informaţiei. 

Mai multe tipuri de inspecţii

În Dolj, vor fi mai multe tipuri de inspecţii, în cadrul anului şcolar în curs: inspecţii şcolare generale; inspecţii de revenire; inspecţii de specialitate (pe grupuri ţintă: profesori debutanţi, profesori cu rezultate deficitare la catedră, profesori în unităţi cu rezultate slabe la examenele naţionale); inspecţii tematice; inspecţii pentru obţinerea cadrelor didactice; inspecţii privind asigurarea şi evaluarea calităţii educaţiei. Inspecţia generală este organizată, de regulă, dintr-o echipă formată dintr-un număr de doi – opt inspectori, condusă de un coordoantor numit dintre aceştia (de regulă – inspectorul de sector). În acest semestru vor fi 14 inspecţii generale: două Colegii, un liceu tehnologic, cinci şcoli gimnaziale, cinci grădiniţe. De asemenea, vor fi efectuate 40 inspecţii de specialitate şi trei inspecţii tematice, la care se adaugă şapte inspecţii de revenire la unităţile şcolare care au avut inspecţii generale în semestrul I din 2019/2020. În perioada 20 – 23 ianuarie 2020, va avea loc inspecţia de revenire, fiind cuprinse şapte unităţi şcolare din judeţ (din rural fiind Şcoala Gimnazială „Barbu Ionescu” din Urzicuţa, Şcoala Gimnazială „Eliza Opran” din Işalniţa, Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” din Cârcea). Între 27 – 31 ianuarie, vor fi inspecţiile tematice, la toate şcolile din judeţ, iar inspecţiile generale vor începe pe 3 februarie şi se vor finaliza la sfârşitul lunii amrtie, după un grafic bine stabilit. O altă inspecţie tematică va avea loc între 30 martie – 3 aprilie, în timp ce , în lunile mai iunie va mai fi o sesiune de inspecţie generală. Inspecţiile de specialitate vor fi demarate în februarie şi vor fi finalizate în iunie.