Consultaţiile în policlinică, de 20 de ori mai ieftine decât internarea în spital

0
77

O afecţiune rezolvată în policlinică poate costa de aproape 20 de ori mai puţin decât internarea pacientului în spital. Aceasta este concluzia autorităţilor sanitare care au prezentat, la sfârşitul săptămânii, într-o nouă videoconferinţă, proiectul privind pachetul de bază, în ambulatoriul de specialitate. Acesta stabileşte ca în policlinica spitalului consultaţiile să se facă pe baza trimiterii de la medicul de familie şi să fie programabile în funcţie de nivelul de prioritate pe care îl prezintă problema de sănătate a pacientului.

În cazul nivelului de prioritate 1 (semiurgent), al afecţiunilor cu impact potenţial semnificativ al intervenţiei precoce de a salva viaţa sau de a preveni complicaţii severe, se impune programarea în maximum 7-28 de zile, în cazul nivelului de prioritate 2 (intermediar), al situaţiilor clinice neameninţătoare de viaţă, dar cu un orizont de timp limitat pentru ca intervenţia să prevină deteriorarea funcţională, programarea trebuie să se facă în maximum una-trei luni, iar la nivelul de prioritate 3 (de rutină) – cazul pacienţilor stabili a căror afecţiune nu prezintă potenţial de deteriorare rapidă sau afectare uşoară sau moderată a statusului funcţional – se programează consultaţia în maximum 3-6 luni.

Un miliard de lei ar putea fi economisiţi

Conform pachetului de bază, ambulatoriile de specialitate pot fi integrate sau nu spitalelor, constând în cabinete ale medicilor specialişti cu diferitele lor forme de organizare – individuale, asociate, grupate sau societăţi civile medicale (fostele policlinici).

Reprezentanţii Ministerului Sănătăţii au precizat că una dintre direcţiile principale ale reformei este reechilibrarea componentelor sistemului sanitar, prin creşterea rolului ambulatoriului de specialitate şi mutarea accentului dinspre spital înspre partea de prespital – ambulatoriul de specialitate şi medicina primară. Din datele existente, la nivelul anului 2012, aproximativ un milion din cazurile de internare continuă în secţiile de acuţi în spitalele din România puteau fi rezolvate în ambulatoriul de specialitate. Aceasta înseamnă peste un miliard de lei care puteau fi economisiţi sau mai eficient cheltuiţi, în condiţiile în care subfinanţarea a fost constant una dintre problemele sistemului sanitar. În aceste condiţii, autorităţile sanitare au anunţat că îşi propun ca 70% din aceste cazuri să fie rezolvate, odată cu adoptarea pachetului de bază, în ambulatoriu.

Prin aplicarea pachetului de bază ambulatoriul de specialitate ar urma să devină un filtru în rezolvarea cazurilor, înainte de a se ajunge la spitalizarea lor, astfel încât internarea în spital să nu se facă decât dacă este neapărat nevoie, pentru cazurile care nu pot fi tratate în ambulatoriu. În plus, mai multe cazuri tratate în ambulatoriu înseamnă, în opinia specialiştilor, mai mulţi pacienţi cărora li se rezolvă mai repede problema de sănătate, mai multe cazuri tratate cu aceleaşi sume de bani.

Plata consultaţiilor, în funcţie de gradul de complexitate

S-a admis însă că este nevoie de o mai bună finanţare a ambulatoriului, pentru ca acesta să fie mai atractiv pentru medici. În acest sens se ia în calcul plata diferenţiată a consultaţiilor în funcţie de gradul lor de complexitate. În plus, pachetul prevede reconfigurarea ambulatoriului de specialitate, cu posibilitatea de a avea două ture, astfel încât să fie acoperită cererea de servicii la acest nivel, acolo unde există condiţiile necesare, creşterea accesului pacienţilor la consultaţii şi investigaţii de specialitate şi închiderea cazurilor la nivel de ambulatoriu – medicul specialist să poată gestiona un caz de la capăt la altul. De asemenea, o serie de proceduri vor fi decontate de Casa de asigurări suplimentar astfel încât furnizorii de servicii medicale să fie stimulaţi să le realizeze şi să le contracteze.

O noutate absolută pe care o introduce pachetul de bază este consultaţia complexă, multidisciplinară, anuală, care se acordă bolnavilor cu anumite boli cronice. Aceasta presupune bilanţul stării de sănătate, examen clinic, investigaţii, urmărirea planului de management al bolii. Consultaţia complexă este efectuată de o echipă multidisciplinară alcătuită din medici specialişti.