Vin materialele şcolare pentru copiii din familii defavorizate economic

0
64

În vederea stimulării prezenţei la şcoală a elevilor, de mai mulţi ani este implementat  Programul „Rechizite pentru elevi”, anul de debut fiind 2002, iar, din acest an şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale a pus în aplicare şi Proiectul „Rechizite pentru preşcolari şi elevi – şanse egale la educaţie”, contractat în cadrul Programului Operaţional Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate – Precaritate materială de bază (lipsa materialelor şcolare). Peste 9.800 de elevi sunt beneficiari ai Programului, iar în cel de-al doilea sunt cuprinşi 9.033, vorbind de judeţul Dolj.

În anul 2002, a început Programul „Rechizite pentru elevi”, în ciclurile primar şi gimnazial, principala condiţie fiind prezenţa la şcoală a elevilor provenind din familii defavorizate economic . Repartizarea elevilor în program se face cu acordul Ministerului Educaţiei Naţionale, grupul ţintă fiind compus din familii al căror venit brut este sub 50% din salariul minim brut naţional, iar pachetul de rechizite, în acest an şcolar este de 30 de lei/elev, la gimnaziu, respectiv 25 de lei la ciclul primar. În judeţul Dolj, sunt peste 9.800 de elevi beneficiari, mai bine de 6.000 fiind din „primar”. Începând cu acest an şcolar, Ministerul Educaţiei Naţionale a venit cu un proiect nou, prin care, la nivel naţional sunt câteva zeci de mii de copii care beneficiază de un alt pachet de materiale şcolare.

Peste 9.000 de copii, beneficiari ai rechizitelor „complementare”

Ministerul Educaţiei Naţionale este beneficiar al Proiectului „Rechizite pentru preşcolari şi elevi – şanse egale la educaţie”, destinat persoanelor dezavantajate, dar cu unele diferenţe. „Proiectul vizează prevendirea abandonului şcolar şi a părăsirii timpurii a şcolii, facilitând accesul egal şi participarea la învăţământul obligatoriu a preşcolarilor şi elevilor proveniţi din familiile cele mai defavorizate, prin acordarea de rechizite şcolare şi ghiozdane. Proiectul asigură materiale şcolare în mod complementar schemei naţionale de furnizare şi distribuire de rechizite şcolare, excepţie făcând cei din clasa pregătitoare şi din cls I. În Dolj, avem 9.033 de beneficiari”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Pentru primirea unui ghiozdan, la nivel naţional sunt cuprinşi peste 308.000 de elevi, înscrişi în învăţământul de stat, primar şi gimnazial, la cursuri de zi, şi care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar/membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, nu depăşeşte 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.