S-a încheiat examenul de intrare în profesia de avocat stagiar şi definitiv

0
48

În perioada 17-19 octombrie s-au desfăşurat ultimele probe ale examenul de admitere în profesia de avocat. La Centrul Teritorial Craiova, 26 de candidaţi şi-au dorit să devină stagiari, iar alţi 24, avocaţi definitivi. Examenul s-a derulat în condiţii optime, fără incidente, la sediul Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Administrative din cadrul Universităţii „Spiru Haret” din Craiova.

Candidaţii care au susţinut examenul de intrare în profesie a trebuit să respecte reguli şi instrucţiuni clare. În zilele de examen, între orele 7.00 şi 14.00, a fost interzis accesul publicului în clădirea sau, după caz, în secţiunea clădirii în care s-a desfăşurat proba de examen. Prezentarea candidaţilor la sala programată a fost obligatorie la ora 8.00. Repartizarea pe săli s-a afişat cu cel puţin 24 de ore înaintea probei. Intrarea candidaţilor în sala de examen s-a făcut în baza strigării de către un membru al comisiei de sală a catalogului şi în urma verificării identităţii candidaţilor. Au fost admise ca acte de identificare numai cartea/buletinul de identitate, cartea de identitate provizorie, paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original. Copii de pe acestea ori alte documente nu au fost luate în considerare. Cei care s-au înscris în competiţie nu au avut voie în sala de examen cu genţi, poşete, tipărituri, telefoane mobile şi orice fel de alte aparate electronice. Ocuparea locurilor în sala de examen s-a făcut în strictă conformitate cu instrucţiunile comisiei, iar candidaţii au primit coli-tip de examen şi ciorne.

Reguli stricte pentru desfăşurarea examenului fără incidente

În fiecare zi, plicul sigilat cu subiectele de examen a fost deschis la ora 9.00. Timpul afectat desfăşurării probelor din datele de 17 si 19 octombrie 2012 a fost de patru ore, socotit din momentul în care şi ultimul candidat din sală a primit subiectul şi coala-tip de examen. Pentru proba din data de 18 octombrie a.c., competitorii au avut la dispoziţie doar două ore. Pentru redactarea lucrării a fost folosit numai pixul de culoare neagră şi orice semn distinctiv a atras după sine anularea lucrării. Tăierea de către candidaţi a menţiunilor pe care le-au considerat greşite a fost permisă cu condiţia ca tăierea textului să fie realizată cu o singură linie orizontală, realizată cu acelaşi pix cu care a fost redactată lucrarea. Textul tăiat nu va fi luat în considerare la corectarea lucrărilor sau la soluţionarea contestaţiilor. A fost strict interzisă orice comunicare între candidaţi, orice tentativă de acest fel sau de copiere fiind sancţionată invariabil cu anularea lucrării şi eliminarea imediată din examen a candidatului/candidaţilor în cauză. Şi comisia de sală a avut interzis la comunicarea cu candidaţi cu privire la subiectele probei sau la orice alte chestiuni care excedeau chestiunile ţinând de procedura şi disciplina examenului.

Judeţul Mehedinţi a avut cei mai mulţi candidaţi. Doljul a fost pe locul al doilea

Părăsirea temporară a sălii de examen în timpul desfăşurării probei a fost permisă numai în cazuri excepţionale, pentru satisfacerea unor nevoi fiziologice care nu sufereau amânare. Părăsirea temporară de către un candidat a sălii de examen fără respectarea prevederilor de mai sus se sancţiona invariabil cu anularea lucrării şi eliminarea din examen a candidatului. Baremul de evaluare şi notare a fost afişat la uşa imobilului de examen după cel puţin 30 de minute de la încheierea probei la toate sălile, dar nu mai târziu de o oră de la data expirării timpului regulamentar de examen (ora 14.00 în zilele de 17 şi 19 octombrie a.c., ora 12.00 în ziua de 18 octombrie a.c.).

Din cei 26 de candidaţi pentru intrarea în profesia de avocaţi stagiari şapte au fost din Dolj, patru din Vâlcea, trei din Gorj, opt din Mehedinţi, trei din Argeş, unul din Olt şi nici unul din Teleorman. Judeţul Mehedinţi a stat bine şi la numărul candidaţilor pentru profesia de avocaţi definitivi: 9. Doljul a avut 8, Oltul – 4, Vâlcea – şi Argeş – 1. Rămâne de văzut câţi dintre aceştia vor reuşi să promoveze acest examen.