Programe de incluziune socială

0
368

romiPe 16 mai 2016, Ministerul Fondurilor Europene a lansat un program, prin Programul Operaţional Capital Uman, cel care a fost precedat, în perioada 2007 – 2013, de Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Este abordată problema sărăciei într-un mod integrat, prin aplicarea de măsuri complexe în toate domeniile cheie privind incluziunea socială a persoanelor şi familiilor cele mai defavorizate. Cele mai multe programe de dezvoltare se adresează comunităţii rome (174 pentru incluziune socială şi combaterea sărăciei; 15 în comunităţi marginalizate , cu populaţie aparţinând etniei amintite). Un exemplu de bună practică al unor tipuri de proiecte rar accesate în România este „Working Roma”, aprobat prin „Fondurile Justice”, prin candidatura directă la Comisia Europeană (JUST/2014/RDIS/AG/DISC) . Programul îşi propune să stabilească reţele de părţi interesate din toate sectoarele, să dezvolte bune practici pentru promovarea multiculturalismului la locul de muncă, să pună în practică posibilităţile de integrare pe piaţa muncii a romilor şi să conştientizeze populaţia cu privire la fenomenele de rasism şi xenofobie pe tot segmentul muncii. Măsurile sunt implementate de parteneri din Soania, Bulgaria, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Marea Britanie, Malta şi România. În acest an, proiectul a debutat cu întâlniri între părţi – agenţi economici, asociaţii de romi, alte societăţi care îi sprijină pe aceştia, Camera de Comerţ Dolj, AJOFM Dolj.