Săptămâna viitoare începe cazarea studenţilor în cămine

0
85

Universitatea din Craiova, prin Direcţia Administrativă şi Cămine – Cantine, împreună cu Convenţia Organizaţiilor Studenţeşti a anunţat că din 26 septembrie vor începe cazările studenţilor în căminele studenţeşti.

Studenţii din anii II, III şi IV se vor caza în zilele de 26 şi 27 septembrie, iar cei din anul I vor putea ocupa un loc în cămin pe 29 septembrie, în intervalul orar 8.00-12.00 şi 13.00-18.00. Pentru a putea ocupa un loc în cămin, studenţii au nevoie de câteva documente: dispoziţie repartizare loc cămin de la comisia de cazare a facultăţii; buletin identitate sau carte identitate (original + două xerocopii); certificat căsătorie (xerocopie) pentru studenţii familişti; adeverinţă de la facultate cu menţiunea buget sau taxă; 5 lei contravaloarea pentru viza de flotant.

În ceea ce-i priveşte pe copiii personalului didactic aflat în activitate, aceştia trebuie să aducă o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ şi vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean (în original), iar cei ai căror părinţi sunt cadre didactice pensionate au nevoie de o adeverinţă emisă de unitatea de învăţământ şi vizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean care atestă faptul că părintele a desfăşurat activitate didactică cel puţin 10 ani (în original).

Studenţii străini vor depune la dosarul necesar cazării paşaportul sau cartea de identitate şi adeverinţa de student eliberată de secretariatul facultăţii. Copiii instituţionalizaţi au nevoie de o adresă din partea centrului de plasament prin care se comunică contul din care se face plata, iar studenţii orfani de ambii părinţi trebuie să depună la dosar copii ale certificatelor de deces.

Soluţionarea cererilor de cazare se va afişa pe www.ucv.ro şi www.cosucv.ro în data de 20 septembrie.