Şcoala, între corigenţele anului trecut şi planificarea pe 2015/2016

0
133

În perioada 17-20 august se desfăşoară etapa de susţinere a examenelor de corigenţă, de către elevii clasei a VIII-a înscrişi în anul şcolar 2014/2015, atât la învăţământul de stat, cât şi la cel particular. Din cei 6.139 de elevi care au început cursurile, 317 au avut situaţia neîncheiată (din varii motive, majoritatea extra-şcolară), 185 se aflau în situaţie de corigenţă, 34 în abandon şcolar, 245 fiind declaraţi repetenţi. Altfel, planul de şcolarizare aferent anului 2015/2016, aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, pentru judeţul Dolj, la clasa a IX-a, învăţământ de „zi”, arată astfel: 165 de clase, cu 4.620 de elevi, din care pe filiera „teoretică” sunt 81 (2.268 de elevi ) – „real” – 46, „uman” – 35 (980 de elevi); filiera „tehnologică” – 71 (1.988 de cursanţi), din care 35 (980 de şcolarizabili) pe profil „tehnic”, 26 (728 de elevi) pe „servicii” şi 10 (280 de potenţiali admişi) pe „resurse naturale şi protecţia mediului”; filiera „vocaţională” – 13 clase (364 de elevi): la „sportiv” şase clase (168 de elevi), la „teologic” – două clase cu un total de 56 de cursanţi, iar la „muzică” o singură clasă, cu numărul de 28 de elevi.