Regulament privind taxonomia

0
1648

Comisia Europeană a salutat  adoptarea de către Parlamentul European a Regulamentului privind taxonomia – un act legislativ esențial care va contribui la Pactul verde european prin stimularea investițiilor sectorului privat în proiecte ecologice și durabile.

Acest act va contribui la întocmirea primei „liste verzi” din lume – un sistem de clasificare pentru activitățile economice durabile – care va crea un limbaj comun pe care investitorii îl pot folosi pretutindeni atunci când investesc în proiecte și activități economice cu un impact pozitiv semnificativ asupra climei și a mediului înconjurător. Prin faptul că le va permite investitorilor să reorienteze investițiile către tehnologii și întreprinderi mai durabile, acest act legislativ va avea un rol crucial în atingerea obiectivului UE de a deveni neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei până în 2050.

Astfel cum se prevede în regulament, Comisia a lansat astăzi și o cerere de candiaturi pentru membrii Platformei privind finanțarea durabilă. Această platformă va fi un organism consultativ alcătuit din experți din sectorul public și din cel privat. Platforma va ajuta Comisia să elaboreze criteriile tehnice de examinare (așa-numitele „acte delegate”), care vor detalia și mai mult taxonomia. De asemenea, platforma va oferi consultanță Comisiei cu privire la extinderea taxonomiei UE pentru a acoperi alte obiective în materie de durabilitate, precum și cu privire la finanțarea durabilă în sens mai larg.

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv responsabil cu stabilitatea financiară, serviciile financiare și uniunea piețelor de capital, a declarat: „Adoptarea, astăzi, a Regulamentului privind taxonomia marchează o piatră de hotar în agenda noastră verde, creând primul sistem din lume de clasificare a activităților economice durabile din punctul de vedere al mediului, ceea ce va da un impuls real investițiilor durabile. Regulamentul sus-menționat instituie, de asemenea, în mod oficial, Platforma privind finanțarea durabilă. Această platformă va juca un rol crucial în dezvoltarea taxonomiei UE și a strategiei noastre privind finanțarea durabilă în următorii ani.”