Peste 250 de reclamaţii,  îm primul   trimestru  din  2017, venite la ITM  Dolj

0
330

itmÎn  primul  trimestru  al acestui an pe adresa  Inspectoratului Teritorial de  Muncă  Dolj au sosit   279 de petiţii, prin care  au fost  semnalate  mai  multe încălcări ale  legislaţiei.   Principalele aspecte reclamate au fost următoarele:  neplata drepturilor salariale; munca  suplimentară ;  neacordarea/nerecompensarea concediului de odihnă; neeliberarea de către  angajator a documentelor (copie după Contractul Individual de Muncă, adeverinţe, etc.); nerespectarea repausului săptămânal; timp  de muncă diferit în CIM faţă de cel  ce se prestează; munca fără forme legale. În anii trecuţi, în aceeaşi  perioadă de  comparaţie,  în anul  2015 au fost   233 de  reclamaţii,  iar în 2016 numărul acestora a fost de  272.  Controalele efectuate  de către inspectorii  de muncă  s-au soldat şi cu rezultate:  Astfel, pe  „Relaţii  de Muncă” au fost  acordate 27  de avertismente, iar pe „Securitate şi Sănătate în Muncă ”  siruaţia  este  următoarea: 293 de avertismente, 12 amenzi aplicate, în cuantum de 17.000 de lei,  şi  trei locuri de muncă şi  echipamente a căror    activitate  a fost sistată.