„DESCOPERIRI ARHEOLOGICE ȘI CERCETĂRI CU PRIVIRE LA ISTORIA VECHE ȘI MEDIE A OLTENIEI”

0
351

Din seria Oltenia istorică:

         Workshop organizat de Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, al Academiei Române

Oltenia este o regiune bogată în vestigii arheologice, cu o vechime considerabilă, asupra căreia personalități precum C.S. Nicolăescu-Plopșor, al cărui nume îl poartă institutul craiovean, au elaborat studii și articole de mare valoare științifică. Uneltele, armele, podoabele, monedele scoase la lumină de săpăturile arheologice, un întreg registru de viață demult apusă a Olteniei istorice, aduc dovezi palpabile ale unei vechi civilizații, cu diversitatea și complexitatea sa existențială.

Pornind de la aceste considerente, Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor” va organiza, în data de 24 februarie 2023, workshop-ul online cu titlul: „Descoperiri arheologice și cercetări cu privire la istoria veche și medie a Olteniei”. Manifestarea științifică are menirea de a face cunoscute date și informații relevante despre Oltenia istorică, punând în valoarea bogatul tezaur material și spiritual al acestei regiuni străvechi.

Cuvântul de deschidere îl va avea prof. univ. dr. Cezar Avram, iar ca moderatori: cercet. șt. III, dr. Simona Lazăr și cercet. șt. III, dr. Ileana Cioarec, din cadrul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”. Urmând un curs cronologic și parcurgând mai multe aspecte importante în evoluția istorică a Olteniei, speakerii vor atinge teme variate, pornind de la descoperirile arheologice datând de la începutul epocii fierului în Oltenia (cercet. șt. III, dr. Simona Lazăr), poposind asupra descoperirilor arheologice din epoca romană în Craiova (as. cercet. drd. Ion Leone Gavrilă), analizând apoi un valoros fond arhivistic care vorbește despre satele anterioare momentului constituirii statului Țara Românească (prof.univ.dr. Dinică Ciobotea) și încheind cu un studiu asupra boierilor Crăsnaru – o familie importantă din istoria Craiovei (cercet. șt. III, dr. Ileana Ciorec).

Preocuparea pentru cunoașterea istoriei îndepărtate a meleagurilor oltene a fost mereu în atenția arheologilor și a istoricilor. Descrierea caracteristicilor așezărilor preistorice sau evidențierea descoperirilor aparținând perioadei romane sunt teme de interes constant în cercetarea arheologică. Începutul evului mediu e marcat de existența în această zonă a mai multor așezări rurale, dar și de apariția și impunerea familiilor boierești care vor avea, în secolele următoare, un rol important în cadrul societății medievale.

Ca de fiecare dată, o incursiune în trecutul îndepărtat al Olteniei rămâne o importantă activitate a institutului craiovean. Mai cu seamă că, parcursul profesional al multor arheologi cu vocație și-a avut obârșia aici, sub cupola Institutului, ca de altfel și al celor care s-au aplecat, de-a lungul activității lor, asupra mentalităților și realităților din istoria veche și medie a Olteniei.

Într-o lume a prefacerilor profunde, cu provocări aproape inimaginabile pentru mulți dintre noi, cei contemporani, orice recurs la analiza și refacerea evenimentelor istorice din Oltenia străbună este un obiectiv dezirabil cu o mare încărcătură de responsabilitate umană și morală față de generațiile viitoare.

Oltenia marilor familii boierești, a marilor culturi și civilizații care au conviețuit pe aceste meleaguri, încă din negura vremurilor, Oltenia povestită și redescoperită din adâncurile umanității, Oltenia înaintașilor și a celor care au dat un curs istoriei, este elementul central al acestei dezbateri. Actul de cultură, valorificarea cercetărilor de teren, imboldul pentru depășirea limitelor cunoașterii și dragostea față de adevărul istoric rămân notele fundamentale ale demersului realizat de colectivul Institutului de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”. Această manifestare se subscrie unei serii ample de activități care are ca temă pivot însăși istoria Olteniei, proiect ce va cuprinde, pe parcursul acestui an, mai multe manifestări specifice.

Pentru mai multe detalii a se vedea site-ul https://icsu.ro

 Cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane din Craiova „C.S. Nicolăescu-Plopșor”