Acordul-cadru pentru străzi, scos la licitație

0
240

Primăria Craiova a scos la licitație serviciile de expertiză pentru acordul-cadru de modernizare și reabilitare străzi, alei și trotuare.

Licitația a fost lansată de municipalitatea craioveană pe data de 8 februarie, iar termenul-limită de depunere a ofertelor a fost stabilit pentru data de 16 martie. Prin acestă achiziţie, autoritățile locale intenţionează să încheie un acord-cadru, în vederea achiziţionării de servicii de proiectare constând în întocmirea de documentații tehnico-economice (expertiză tehnică, studii topografice, studii geotehnice, documentatie de avizare a lucrărilor de intervenții, documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor, „pentru dezvoltarea şi modernizarea unor reţele stradale moderne în Craiova, formate din străzi, alei şi trotuare, care să corespundă cu cerinţele actuale, respectiv: asigurarea unui trafic normal şi civilizat menit să aducă un plus de confort cetăţenilor, precum şi îmbunătaţirea accesului mijloacelor de transport public de persoane şi de intervenţie în caz de urgenţă”, se precizează în documentația pentru licitație.

Acordul-cadru, întocmit pe patru ani

Acordul-cadru pe care urmează să-l încheie municipalitatea se întinde pe o perioadă de 4 ani. Firmele interesate trebuie să asigure servicii de proiectare pentru minim 4 străzi și pentru maxim 95 de străzi. „Contractele subsecvente vor fi încheiate în funcție de necesitățile efective și fondurile bugetare ce pot fi disponibilizate cu aceasta destinație. Nu se vor atribui contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele față de altele”, se mai menționează în documentație. Criteriul de atribuire stabilit este raportul dintre calitate și preț. Prețul ofertei reprezintă 90%, în timp ce 5% îl reprezintă experiența inginerului proiectant, în timp ce 5% este atribuită pentru experiența șefului de proiect. Licitația este cotată la suma la 1,08 milioane de lei, iar fondurile provin de la bugetul local.