Unirea Principatelor Române, într-o expoziţie de carte

0
421

În Salonul Expoziţional al Bibliotecii Judeţene „Alexandru şi Aristia Aman” se deschide astăzi expoziţia de carte „24 Ianuarie 1859 – Unirea Principatelor Române”, dedicată împlinirii a 158 de ani de la evenimentul istoric.

bibliotecaDintre lucrările prezentate: Nicolae Iorga – „Unirea Principatelor (1859): Povestită românilor cu prilejul împlinirii a cincizeci de ani de la întemeierea statului român” (1909), „Acte şi documente relative la istoria renascerei României” – volumul IX (1857-1859)”, publicată de Dimitrie A. Sturdza şi J.J. Skupiewski (1901), A. D. Xenopol – „Histoire des Roumains de la Dacie Trajane depuis les origines jusqu’a l’union des Principautes en 1859. Vol. 2 – 1633-1859” (1896), Mihai Cojocariu – „Zimbrul şi Vulturul: cercetări privitoare la Unirea principatelor” (2010), Luchian Deaconu, Otilia Gherghe – „Oltenia şi Unirea Principatelor” (1999), Ion Ţurcanu – „Istoria ilustrată a românilor de la origini până la Marea Unire” (2007), Iosif Micu – „Teme şi subiecte filatelice din istoria  României” (1980) ş.a.

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca „Mica Unire” (Marea Unire  fiind cea de la 1918), a avut loc la jumătatea secolului al XIX-lea şi reprezintă unificarea vechilor state Moldova şi Țara Românească. Unirea este strâns legată de personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza şi de alegerea sa ca domnitor al ambelor principate la 5 ianuarie 1859 în Moldova şi la 24 ianuarie 1859 în Țara Românească. „24 ianuarie 1859, clipa de aur a veacului al XIX-lea, aşa cum în mod inspirat au numit-o contemporanii acelei perioade, reprezintă un episod astral al istoriei noastre. Contextul extern favorabil şi nu mai puţin măiestria politică demonstrată de oamenii de stat români au determinat, nu fără eforturi, ajustări şi un dram de şansă, încununarea proiectului unui stat nou apărut pe harta Europei – România.  În ciuda greutăţilor şi împrejurărilor nu întotdeauna prielnice, Unirea cea Mică a rezistat timpurilor, ajungând să reprezinte în prezent una dintre cele mai încărcate de simbol referinţe ale memoriei noastre istorice şi naţionale”, a declarat Lucian Dindirică, managerul bibliotecii.