„Trăieşte, cultivă şi promovează…!”, îndrumări pentru învăţământul preşcolar

0
58

irina petreMinisterul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, prin Direcţia Generală de Învăţământ Preuniversitar, a transmis, către toate Inspectoratele Şcolare Judeţene, o „Scrisoare metodică” pentru învăţământul preşcolar, în anul de învăţământ 2016/2017.  Documentul va fi diseminat în cadrul comisiilor metodice ale secţiunii „învăţământ preşcolar”, fiind vorba şi despre o verificare a modului în care sunt respectate recomandările cuprinse în actul normativ.

MENCS a trimis în teritoriu o „Scrisoare metodică” pentru învăţământul preşcolar, în anul 2016/2017 – „Trăieşte, cultivă şi promovează bucuria unui timp de calitate, ca bucurie a creşterii personale!”. Învăţarea timpurie este fundamentul pentru învăţarea de-a lungul întregii vieţi şi baza bunăstării individuale, sociale, economice, baza dezvoltării durabile.

„În context, ca urmare a videoconferinţei organizate la nivel naţional şi a consfătuirilor anuale locale ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, derulate în perioada 5-15 septembrie 2016, anul 2016/2017 va reprezenta, pentru profesioniştii din învăţământul preşcolar, un an dedicat TIMPULUI ca dimensiune care structurează, dezvoltă şi aduce plus-valoare a calităţii vieţii noastre. În plus, instituţia de învăţământ preşcolar va avea în vedere ca relaţia cadru didactic – copil – părinte, precum şi relaţia fiecăruia dintre aceştia cu timpul să vizeze şi alte aspecte ale vieţii noastre: creştere economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii sociale, ca priorităţi ale Strategiei „Europa 2000”. De aceea, am considerat că ar fi potrivit, la începutul acestui an şcolar, să transmitem cadrului didactic atât încurajări privind persoana proprie, cât şi în ceea ce priveşte modul în care acesta poate sprijini părintele sau copilul”, a precizat prof. Irina Petre (foto), inspector de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Mai multe aspecte aduse în atenţie

Sunt mai multe segmente aduse în atenţie, astfel încât copilul să poată beneficia de o educaţie corespunzătoare. Câteva dintre ele vor fi şi prezentate, cadrele didactice fiind cele care trebuie să le respecte. Unul dintre acestea se referă la zâmbetul pe care orice profesor sau educator trebuie să-l afişeze în relaţia cu copiii. Altul ar fi capacitatea de a-i face pe cei mici să simtă că timpul are valoare, prin crearea unor contexte relevante de învăţare, pentru a sprijini cultivarea unei stări permanente de hărnicie, iar încurajarea bucuriei de a cerceta este factor primordial. De asemenea, educatorii trebuie să-i înveţe pe părinţi să-şi cunoască copilul şi să facă parte din viaţa acestuia, iar cel puţin cinci minute acordate minorului pot face diferenţa mai târziu. Inspecţiile tematice, derulate pe întregul an şcolar se vor axa tocmai pe aceste aspecte, rapoartele întocmite vizând aceste lucruri.