UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA – ADMITERE 2016

0
224

universitateFacultatea de Agronomie

Facultatea de Agronomie din cadrul Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele specializări:

 • AGRONOMIE cu specializările Agricultură – 50 de locuri la buget, 50 la taxă, FR 75 şi Montanologie – 28 locuri la buget şi 32 la taxă
 • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE cu specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare – 28 de locuri la buget şi 24 la taxă
 • INGINERIA GEODEZICĂ cu specializarea Măsurători terestre şi cadastru – 25 de locuri la buget şi 24 de locuri la taxă
 • SILVICULTURĂ cu specializarea Silvicultură – la buget 25 de locuri şi 25 la taxă

 Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat, iar dosarele în baza cărora se face înscrierea trebuiesc depuse până pe 25 iulie 2016, afişarea rezultatelor parţiale având loc pe 27 iulie a.c.

 Facultatea de Agronomie este una dintre cele mai vechi instituţii de învăţământ superior agronomic din România, a cărei existenţă este atestată prin Legea nr. 138 din 25 aprilie 1947. Oferta educaţională, flexibilă şi dinamică, este reprezentată prin programe de studiu la ciclul de licenţă, atât la forma de ZI, cât şi la forma de învăţământ FR, în concordanţă cu exigenţele şi normativele ARACIS, asigurând compatibilitatea cu cadrul naţional al calificărilor (RNCIS) şi Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Detalii pe site-ul facultăţii.

Facultatea de Horticultură

Facultatea de Horticultură din cadrul Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele specializări:

 • HORTICULTURĂ cu specializările Horticultură şi Peisagistică 53 de locuri la buget şi 47 la taxă
 • BIOLOGIE, cu specializarea Biologie – la buget 40 de locuri şi la taxă 20 de locuri
 • INGINERIA MEDIULUI, cu specializarea Ingineria şi Protecţia Mediului în Agricultură – la buget 34 de locuri şi 36 la taxă
 • INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE, cu specializarea Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole – la buget 27 de locuri şi la taxă 33 de locuri.

Admiterea este pe baza mediei de la bacalaureat, iar dosarele în baza cărora se face înscrierea trebuiesc depuse până pe 27 iulie 2016, afişarea rezultatelor parţiale având loc pe 27 iulie a.c.

Absolvenţii studiilor universitare de licenţă îşi pot exercita profesia conform competenţelor şi drepturilor corespunzătoare diplomei dobândite, în instituţiile sau exploataţiile de profil horticol, în industria alimentară, în protecţia mediului, cercetare ştiinţifică, sănătate, în diverse structuri administrative (DADR, APIA, OJCA, Direcţii Sanitar Veterinare, ARDRP). Detalii pe site-ul facultăţii.

Facultatea de Litere

Facultatea de Litere din cadrul Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele specializări:

LIMBĂ ŞI LITERATURĂ :

 • Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere: franceză, engleză, germană, italiană, spaniolă – 58 de locuri la buget, taxă 22 de locuri şi ID 75 de locuri
 • Limba şi literatura engleză O limbă şi literatură modernă la alegere: franceză, germană, italiană, spaniolă / Limba şi literatura latină – buget 48 de locuri şi 52 la taxă
 • Limba şi literatura franceză O limbă şi literatură modernă la alegere: engleză, germană, italiană, spaniolă / Limba şi literatura latină – buget 19 locuri şi 71 la taxă
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura latină – buget 10 locuri
 • Limba şi literatura română şi o limbă şi literatură modernă la alegere: franceză, engleză (Dr. Tr. Severin) – buget 25 de locuri şi taxă 15 locuri.

 LIMBI MODERNE APLICATE:

 • Traducere şi interpretare (limba engleză şi limba franceză) – buget 19 locuri şi taxă 21 de locuri

ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII:

 • Comunicare şi relaţii publice – buget 39 de locuri, taxă 51 de locuri
 • Jurnalism – buget 22 de locuri, taxă 28 de locuri

TEATRU ŞI ARTELE SPECTACOLULUI:

                 – Artele spectacolului (actorie) – buget 9 locuri şi taxă 1 loc

MUZICĂ :

 • Pedagogie muzicală – buget 8 locuri, taxă 7
 • Interpretare muzicală (canto) – buget 5 locuri şi taxă 3 locuri
 • Interpretare muzicală (instrumente) – buget 4 locuri şi taxă 4 locuri

ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI:

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar – buget 20 de locuri şi taxă 40 de locuri
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar Dr. Tr. Severin – buget 20 de locuri şi taxă 40 de locuri

Pentru domeniile Limbă şi literatură, Limbi moderne aplicate, Ştiinţe ale comunicării – 100% media examenului de bacalaureat. Dosarele se depun până pe 23 iulie 2016.

Pentru domeniul Muzică: Etapa I eliminatorie – proba interpretativă

Etapa a II –a – solfegiu, analiza solfegiului, auz-oral-dictat muzical – scris. Dosarele se depun până pe 20 iulie a.c.

Pentru domeniul Ştiinţe ale educaţiei: 100% media examenului de bacalaureat. Interviu (proba orală) – admis/respins

Pentru domeniul Teatru dosarele se depun până pe 20 iulie: Etapa I – eliminatorie. Candidatul va fi notat cu admis/respins

Etapa a II-a cu notare: atelier de improvizaţie; un monolog.

Detalii pe site-ul www.ucv.ro/admitere.

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică

Facultatea de Automatică, Calculatoare şi Electronică din cadrul Universităţii din Craiova organizează admitere pentru anul universitar 2016-2017 la următoarele specializări:

 INGINERIA SISTEMELOR – buget 108 locuri şi taxă 30 de locuri:

 • Automatică şi informatică aplicată
 • Ingineria sistemelor multimedia

CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI – buget 117 locuri, taxă 35 de locuri:

 • Calculatoare
 • Calculatoare în limba engleză

INGINERIA ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGII INORMAŢIONALE – buget 37 de locuri şi taxă 8 locuri

 • Electronică aplicată

MECATRONICĂ ŞI ROBOTICĂ – buget 32 de locuri şi taxă 15 locuri

 • Mecatronică
 • Robotică

Pentru domeniul Mecatronică şi Robotică – 100% media examenului de bacalaureat. Dosarele se depun până pe 24 iulie, iar rezultatele parţiale se vor afişa pe 25 iulie a.c.

Pentru domeniul Calculatoare şi Tehnologia Informaţiei; Ingineria sistemelor; Ingineria Electronică; Telecomunicaţii şi Tehnologii Informaţionale: 70% nota obţinută la examenul scris (matematică sau informatică la alegere) şi 30% media examenului de bacalaureat. Dosarele pentru aceste domenii se depun până pe 22 iulie, iar rezultatele parţiale se vor afişa tot pe 25 iulie a.c. Detalii pe site-ul facultăţii.