APIA Dolj primeşte cereri pentru plata privind bunăstarea animalelor

0
301

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) Dolj primeşte în această perioadă cererile de ajutor pentru Măsura 2.1.5. „Plăţi privind bunăstarea animalelor” – pentru sectorul porcine, lansată pe 16 iulie 2012.  Această măsură, finanţată prin Axa 2 a PNDR 2007 – 2013, beneficiază de o alocare financiară de aproximativ 155 de milioane de euro, aferentă perioadei de programare 2007 – 2013.

Cererile de ajutor se depun la centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe a cărui rază teritorială se află sediul social al beneficiarilor, până la data de 15 august a.c. Potrivit conducerii APIA Dolj, perioada de depunere a cererilor de ajutor, formatul cererilor de ajutor şi instrucţiunile de completare au fost stabilite prin Ordinul MADR nr. 149/2012.

Astfel, de plăţile acordate prin Măsura 2.1.5. pot beneficia exploataţiile comerciale din sectorul de creştere a porcinelor autorizate sanitar-veterinar şi exploataţiile comerciale de tip “A” specifice sectorului de creştere a porcinelor. Beneficiarii trebuie să îşi asume voluntar angajamente în favoarea bunăstării animalelor, în conformitate cu art. 40 din Regulamentul CE nr. 1698/2005 pentru a deveni eligibili în cadrul acestei măsuri.

Angajamente pentru unul sau mai multe pachete de subvenţii

“Beneficiarii Măsurii 2.1.5. pot încheia angajamente voluntare multianuale – cinci ani –, începând cu data de 16 iulie 2012, pentru unul sau o combinaţie între cele şase pachete disponibile. Sprijinul se va acorda doar pentru acele angajamente care depăşesc cerinţele minime, care prezintă nivelul de referinţă neremunerat, considerat drept punct de pornire pentru elaborarea plăţilor compensatorii. Plata se efectuează anual, compensând pierderile de venituri şi cheltuieli suplimentare induse de aplicarea acţiunilor prevăzute de angajamente”, explică reprezentanţii Agenţiei.

În cadrul angajamentelor încheiate, beneficiarii trebuie să respecte standardele de eco-condiţionalitate (SMR) aplicabile terenurilor agricole aparţinând fermei şi activităţilor agricole desfăşurate la nivelul fermei. În cadrul acestei măsuri este exclus sprijinul pentru investiţii.

 

Suma acordată anual pentru acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri în urma aplicării măsurilor de bunăstare a animalelor:

1. Pachetul 1 – Creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal: porci graşi – 41,40 euro/0,3 UVM; scrofiţe – 165 euro/0,3 UVM; scroafe – 23,30 euro/0,5 UVM.

2. Pachetul 2 – Asigurarea a minimum 11 ore/zi lumină artificială cu o valoare a iluminării de 50 lux: porci graşi – 19,10 euro/0,3 UVM; scrofiţe – 17,20 euro/0,3 UVM; scroafe – 15,80 euro/0,5 UVM.

3. Pachetul 3 – Îmbunătăţirea condiţiilor de bunăstare a suinelor pe durata transportului: porci graşi – 4,80 euro/0,3 UVM; scrofiţe – 4,80 euro/0,3 UVM; scroafe – 5,40 euro/0,5 UVM.

4. Pachetul 4 – Corectarea nivelului nitriţilor şi nitraţilor din apă: porci graşi – 12 euro/0,3 UVM; scrofiţe – 25 euro/0,3 UVM; scroafe – 18,50 euro/0,5 UVM.

5. Pachetul 5 – Reducerea noxelor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu, prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat: porci graşi – 16,80 euro/0,3 UVM; scrofiţe –          48 euro/0,3 UVM; scroafe – 22,90 euro/0,5 UVM.

6. Pachetul 6 – Îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă: porci graşi – 7,20 euro/0,3 UVM; scofiţe – 15,90 euro/0,3 UVM; scroafe – 13,10 euro/0,5 UVM.

Astfel, un beneficiar al Măsurii 2.1.5. Pachetul a) va primi 101,10 euro/UVM/an pentru porci graşi; 275,90 euro/UVM/an pentru scrofiţe şi 99 euro/UVM/an.