Programele de ucenicie, puternic încurajate

0
249

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj vine în sprijinul angajatorilor care doresc să organizeze programe de ucenicie la locul de muncă prin acordarea de subvenții din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Ucenicia reprezintă formarea profesională realizată la locul de muncă în baza unui contract de ucenicie, organizată la inițiativa angajatorilor de furnizori de formare profesională autorizați în condițiile legii și se adresează pe de o parte persoanelor cu vârsta de peste 16 ani , care doresc să se concentreze pe învațare pornind de la situațiile profesionale reale, concrete cerute de practicarea unei meserii  direct la locul de muncă, iar pe de altă parte se adresează angajatorilor care doresc sa își asigure personal calificat, în funcție de cerințele specifice domeniului în care activează.

Potrivit prevederilor Legii 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului, de o sumă în cuantum de 1.125 lei/lună, exceptând perioada de probă la care este supus ucenicul.Pentru a beneficia de acestă sumă, angajatorul  va încheia o convenție cu agenția județeană pentru ocuparea forței de muncă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data expirării perioadei de probă cuprinsă în contractul de ucenicie.

Contractul de ucenicie este un contract individual de muncă de tip particular, încheiat pe durată determinatăde 12, 24 sau 36 de luni,în funcție de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregatească ucenicul, respectiv nivelul 2, 3 sau 4 de calificare (stabilit conform Cadrului Național al Calificărilor aprobat prin HG nr.918/2013).