Angajatorii doljeni au obligaţia să comunice AJOFM Dolj toate locurile de muncă vacante

0
202

Agentia Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj reamintește agentilor economici că au o serie de obligații în conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj și stimularea ocuparii forței de muncă.

Astfel, potrivit art.10 alin.(1) din actul normativ menționat, angajatorii au obligaţia să comunice agenţiei județene pentru ocuparea forţei de muncă în căror rază îşi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora. Prin sintagma <<locuri de muncă vacante>> se înţelege locurile de muncă devenite disponibile ca urmare a încetării raporturilor de muncă sau de serviciu, precum şi locurile de muncă nou-create.

De asemenea, angajatorii au obligaţia să comunice ocuparea locurilor de muncă declarate vacante, în termen de o zi de la data ocupării acestora.

Comunicarea de către angajatori a locurilor de muncă vacante, precum şi comunicarea  ocupării acestora se va face conform formularelor prevăzute în anexa nr. 1A – Situație privind locurile de muncă vacante, respectiv în anexa nr. 1B – Comunicare privind ocuparea locurilor de muncă declarate vacante la Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002.

Cele două formulare pot fi descărcate de pe site-ul AJOFM Dolj, secțiunea Informații Publice/Formulare tip si pot fi transmise  prin email, fax sau depunere la  registratura instituției.

Potrivit aceluiași act normativ, angajatorii care au încadrat în muncă persoane din rândul beneficiarilor de indemnizație de șomaj au obligația de a anunța, în termen de 3 zile, agenţia județeană pentru ocuparea forţei de muncă  la care aceștia au fost înregistrați.