Măsuri din cauza COVID – 19, la Casa Judeţeană de Pensii Dolj

0
1540

Având în vedere prevederile art.50 și 49 din Decretul Președintelui României nr.195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul Romaniei, publicată în Monitorul Ofical al României nr.212/16.03.2020, din motive de siguranță medicală, legate de prevenirea răspândirii și infectării cu COVID-19, Casa Județeană de Pensii Dolj anunță că, începând cu data de  20.03.2020, pe toată durata decretării stării de urgenta se  vor lua următoarele măsuri:

1.Operatiunea de inregistrare a cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se va realiza astfel:

  • La numarul de telefon 0251406300 interior 120 sau pe adresa de e-mail dolj@cnpp.ro se poate face intregistrarea cererii de inscriere la pensie;
  • Se vor prelucra datele solicitanților de către salariații desemnați ai CJP Dolj, solicitându-se numărul de telefon/ adresa de e- mail, fiindu-i comunicat solicitantului numărul de înregistrare;
  • Ulterior înregistrării cererilor, persoanele vor fi anunțate pentru a depune documentația impusă de lege după caz în original (carnet de muncă, adeverințele privind sporurile permanente și condițiile superioare de muncă și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii) și în copie (actele de stare civilă, carnet de muncă) în plic sigilat în spațiul creat special cu această destinație la sediul instituției sau la Poșta Română cu confirmare de primire.Pe plic va fi mentionat numarul de inregistrare alocat telefonic/e-mail.
  1. 2. Cererile de acordare a ajutoarelor de deces, se vor depune în plic sigilat în spațiul creat special cu această destinație la sediul instituției sau la Poșta Română cu confirmare de primire (certificate deces original si copie, acte stare civila copie, acte doveditoare suportarii cheltuielilor de inmormantare) Aceste prestații vor fi achitate doar prin mandate postal si   certificatul de deces in original va fi transmis prin Posta Romana.de catre CJP DOLJ. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0251406300 int 110 sau pe adresa de e-mail dolj@cnpp.ro.

3  În situația copiilor urmași care împlinesc vârsta de 16 ani și care nu pot face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se va face fără a fi necesară prezentarea acestei dovezi, urmând ca adeverința doveditoare să fie prezentată în termen de 30 zile, de la data expirării stării de urgență.

  1. 4. În ceea ce privește activitatea de Expertiză Medica pentru cazurile noi (care solicită pentru prima dată pensie de invaliditate) și pentru expertizele de tip Legea nr.416/2001, documentația se va transmite prin intermediul Poștei Române la adresa instituției din Craiova, str. Mihail Kogălniceanu, nr.14. Telefonul la care se pot obtine informatii suplimentare 0771758032, adresă e-mail: tanasie@cnpp.ro.
  2. 5. Cererile de eliberare a formularelor E 101 se  vor transmite pe e-mail gheorghe@cnpp.ro sau prin Posta Romana insotite de copie act de  identitateulterior aceste formulare vor fi comunicate de catre CJP DOLJ la adresa de domiciul Telefonul la care se pot obtine informatii suplimentare 0251406300 interior 119.
  3. Plata contributiilor de asigurari sociale va fi efectuata prin Banca in CONT IBAN RO46TREZ29122210304XXXXX, COD FISCAL 13604360.

Prin aceasta procedură Casa Judeteana de Pensii Dolj doreste evitărea expunerii beneficiarilor nostri,   asigurandu-i de intrega noastra disponibilitate si de solutionarea cu celeritate a tuturor solicitarilor precum si de acordarea la timp a drepturilor cuvenite