Anunţ Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj

0
369

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi de natură contractuală de execuție vacante: 2 posturi muncitor calificat tr.I, 15 posturi infirmieră, 2 posturi psiholog principal și 3 posturi psiholog practicant, în data de 14.04.2020 – proba scrisă, ora 1000 și în data de 16.04.2020 – interviul, ora 1400.

Condiții generale de participare la concurs:

Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute la art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant aprobat prin H.G. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

  • 2 posturi muncitor calificat tr.I:

-studii minim generale;

-certificat/diplomă care să ateste nivelul de pregătire profesională;

-vechime în muncă minimum 5 ani.

  • 15 posturi infirmieră:

-studii minim generale.

  • 2 posturi psiholog principal:

-studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;

-atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie clinică; treapta de specializare principal.

  • 3 posturi psiholog practicant:

-studii universitare absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul psihologiei;

-atestat de liberă practică în specialitatea Psihologie clinică.

Informații referitoare la conținutul dosarului, bibliografia, condițiile generale și condițiile specifice stabilite pentru ocuparea postului, vor fi afișate la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj și pe site-ul instituției www.dgaspcdolj.ro. Dosarele de concurs se depun la sediul Direcției Generale de Asistentă Socială și Protecția Copilului Dolj, în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, respectiv până pe data de 02.04.2020. Relații suplimentare cu privire la acest concurs se pot obține la sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj din str. Nicolae Titulescu, nr.22, loc. Craiova, jud. Dolj, precum și la numărul de telefon 0251/407009, persoana de contact – Busuiocescu Csilla, inspector, Serviciul Resurse Umane, Organizare, Salarizare.