Se pregăteşte o lege pentru asistenţii comunitari

0
314

Ministerul Sănătăţii a lansat în dezbatere publică proiectul de Lege privind asistenţa medicală comunitară. Acesta prevede, printre altele, îmbunătăţirea cadrului normativ, definirea centrelor comunitare integrate şi integrarea serviciilor la nivel comunitar.

În ultimii ani, deficienţele procesului de descentralizare din 2009, parţial pregătit şi reglementat, au condus la reducerea numărului şi aşa insuficient de furnizori de asistenţă medicală comunitară, odată cu diminuarea calităţii serviciilor furnizate.

Astfel, asistenţa medicală comunitară se desfăşoară în prezent neuniform, dificultate parţial cauzată de neînţelegerea de către reprezentanţii autorităţilor publice locale (APL) a importanţei acestor categorii de personal în comunitate, parţial cauzată de lipsa de claritate şi detaliu a cadrului normativ (de exemplu, nu este prevăzut cu claritate cine acoperă cheltuielile legate de activitatea AMC, altele decât cele salariale care sunt acoperite de la bugetul de stat, prin transferuri către APL de la Ministerul Sănătăţii).

Conceptul de centru comunitar integrat unde să îşi desfăşoare activitatea asistentul medical comunitar în sistem integrat cu alţi lucrători şi profesionişti comunitari trebuie definit de urgenţă în legislaţia sanitară, mai ales luând în considerare oportunităţile existente în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 prin care autorităţile locale pot construi/reabilita spaţii cu destinaţia de centru comunitar integrat din fonduri europene, cu condiţia să existe personal care să îl deservească.

Finanţare pentru 1.048 de asistenţi medicali comunitari şi 391 de mediatori sanitari

Este, de asemenea, necesar ca Ministerul Sănătăţii să dezvolte un program de formare a personalului din asistenţa medicală comunitară cu fonduri europene din ciclul 2014-2020, în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capitalului Uman, aşa cum este menţionat în Strategia Naţională de Sănătate 2015 – 2020, condiţionalitate impusă de Comisia Europeană.

În prezent, Ministerul Sănătăţii asigură finanţarea pentru 1.048 de asistenţi medicali comunitari (AMC) şi 391 de mediatori sanitari pentru comunităţile de romi (MSR). În conformitate cu măsurile prevăzute în Strategia Naţională de Sănătate 2015-2020. Pentru anul 2015 fondurile aprobate în bugetul Ministerului Sănătăţii privind activitatea de asistenţă medicală comunitară au crescut cu 3.000.000 lei faţă de prevederile bugetare din 2014, în valoare de 28.901.000 lei. În cursul anului 2015 au fost aprobate 399 de posturi noi de asistent medical comunitar şi 95 de posturi noi de mediator sanitar. La finele lunii octombrie 2015 erau ocupate 66 de posturi noi de asistent medical comunitar din cele aprobate, iar pentru celelalte posturi se derulează procedura de angajare la nivelul autorităţilor locale solicitante.

Ar putea să apară specialitatea de asistenţă medicală comunitară

Prin noua lege se urmăreşte îmbunătăţirea cadrului normativ privind asistenţa medicală comunitară, definirea centrelor comunitare integrate şi integrarea serviciilor la nivel comunitar.

Serviciile furnizorilor de asistenţă medicală comunitară vor putea fi furnizate în sistem integrat cu alţi lucrători şi specialişti comunitari, în funcţie de nevoile din comunitate şi de profilul acesteia (demografic, de morbiditate, indicatori socio-economici). Va fi posibilă asigurarea serviciilor medico-sociale pentru persoanele vulnerabile prin dezvoltarea reţelei de asistenţă medicală comunitară.

Coordonarea activităţii asistenţei medicale comunitare, supravegherea metodologică, monitorizarea şi evaluarea activităţii, vor fi întărite la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene.

Se va realiza o reglementare clară a competenţelor instituţiilor care coordonează serviciile de asistenţă medicală comunitară: Ministerul Sănătăţii, structurile de specialitate teritoriale ale Ministerului Sănătăţii (direcţiile de sănătate publică judeţene), autorităţile publice locale. Va fi posibilă dezvoltarea unui instrument standardizat de colectare date/analiză/planificare/monitorizare şi evaluare a serviciilor de asistenţă medicală comunitară precum şi îmbunătăţirea comunicării între autorităţile publice locale, judeţene şi centrale.

Se va dezvolta un program de formare de bază, obligatoriu, în asistenţa medicală comunitară (în sistem modular), completat cu module de educaţie medicală continuă care să fie furnizate asistenţilor medicali comunitari în funcţie de nevoi şi de profilul comunităţilor cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile.

Formarea  de bază a asistenţilor medicali comunitari este în prezent cea de asistent medical generalist, dar pe măsură ce asistenţa medicală comunitară se dezvoltă şi îşi dovedeşte cost/eficacitatea, ar urma să se dezvolte specialitatea de asistenţă medicală comunitară.