“FPC eficient – Format, Performant, Calificat”, la final

0
94

Global Commercium Development a implementat proiectul „FPC eficient – Format, Performant, Calificat”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Ca urmare a implementarii acestui proiect, la nivelul judeţului Dolj, 800 de persoane angajate au beneficiat de activităţi de informare asupra formării profesionale continue, iar 84 de persoane au beneficiat de activităţi specifice de consiliere şi orientare profesională, de programe de formare profesională continuă. Ele au obţínut, astfel, certificări în meseriile: lucrător în tricotaje-confecţii, lucrător în filatură-ţesătorie, lucrător în confecţii piele şi înlocuitori, cusător piese din înlocuitori. Mâine, ora 10.00, la Camera de Comerţ şi Industrie Dolj se va face bilanţul acestui proiect, moment în care se vor trage concluzile şi se vor creiona noi proiecţii.