Controale ale inspectorilor de muncă, la agenţii economici din alimentaţia publică

0
364

Inspecţia Muncii, prin Inspectoratele Judeţene Teritoriale de Muncă, a organizat „Campania naţională privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată şi verificarea modului în care se respectă prevederile legale, care reglementează relaţiile de muncă şi securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi pot desfăşura activitatea în domeniul alimentaţiei publice ”. Judeţul Dolj a aplicat tot ceea ce stipuleaă legislaţia.

Conform celor menţionate în normativele aflate în vigoare, Inspectoratul Teritorial de Muncă Dolj a derulat astfel de acţiuni, „echipe formate din inspectori de muncă din cadrul serviciilor „Control Relaţii de Muncă” şi „Control Securitate Securitate şi Sănătate în Muncă” efectuând acţiuni de control, cu caracter inopinat”, după cum a precizat Cătălin Mohora, inspector şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Dolj. În ceea ce priveşte „Relaţiile de muncă”, au fost coordonate 41 de acţiuni, la angajatori, urmărindu-se, printre altele, identificarea cazurilor de muncă nedeclarată; timpii de muncă şi cei de odihnă; repausul săptămânal, pe lângă cel zilnic; munca suplimentară (cea de noapte şi cu referinţa clară la Sărbătorile legale); plata salariului, etc. Verificările au condus la depistarea a 22 de deficienţe, fiind identificaţi şi sancţionaţi cu amenzi, în valoare de 80.000 de lei, patru angajatori, unde au fost depistate şase persoane care nu aveau forme legale de angajare. În ceea ce priveşte „Securitatea şi Sănătatea în Muncă”, au fost puse în aplicare controale la 38 de angajatori, activităţile de prevenire, protecţie şi de asigurare, prin adoptarea măsurilor tehnice, sanitare, organizatorice, etc. , fiind principale în eliminarea riscurilor profesionale specifice: cădere de la acelaşi nivel, al locului de muncă, prin alunecare; expunere la temperaturi extreme; intoxicaţii; electrocutare; arsuri; tăieturi, ş.a.m.d. În timpul verificărilor, au fost depistate 41 de deficienţe, cu privire la utilizarea echipamentului individual de protecţie, semnalizarea de securitate şi sănătate în  muncă, etc, pentru care au fost dispuse măsuri de remediere, 30 de angajatori fiind sancţionaţi cu avertismente.