SNSPA anunță criteriile de admitere online

0
184
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) informează că diploma de Bacalaureat va fi necesară la admiterea în facultățile sale, dar printre criteriile de admitere sunt luate în calcul mediile din clasa a XI-a ale elevilor, informează edupedu.ro

Concursul de admitere la studiile universitare de licenţă cuprinde două etape: preînscrierea online și admiterea. Preînscrierea online se desfășoară în perioada 18 mai – 16 iunie 2020, pentru toate facultățile din cadrul SNSPA, anunță instituția.

”Admiterea la programele de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Administrație Publică, Facultății de Comunicare și Relații Publice și Facultății de Management se face în ordinea descrescătoare a mediei de concurs, respectiv media clasei a XI-a, în corelaţie cu opțiunile candidatului și promovarea examenului de Bacalaureat, în limita locurilor prezentate în oferta educațională pentru anul universitar 2020-2021”, potrivit documentului dat publicității.

”Candidații care se vor înscrie la Facultatea de Administrație Publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice sau la Facultatea de Management vor completa media generală obținută în clasa a XI-a, care va reprezenta media de admitere, iar pentru departajare, în cazul mediilor egale, vor completa media obținută în clasa a XI-a, la disciplina Limba și literatura română. Candidaţii care optează pentru un program de licență organizat în limbă străină vor încărca suplimentar o scrisoare de motivație în limba engleză, notată cu calificativul ”admis” sau ”respins”.

Cei preînscriși la Facultatea de Științe Politice vor participa la o pretestare online care constă în rezolvarea prin mijloace electronice a unui test grilă, la disciplinele și tematica anunțate deja pe website-ul facultății. Testul se va desfășura timp de 40 de minute și va avea maximum 30 de întrebări extrase aleatoriu”, mai anunță SNSPA.