ISJ Dolj admite că la Întorsura s-a încălcat legea, dar nu se întâmplă nimic

0
322

În luna februarie, scriam despre o afacere a primarului de la Întorsura, Constantin Camen, cu un teren al școlii din comună, pe care a fost construită o brutărie. Mai exact, spuneam atunci că Primăria și Consiliul Local Întorsura au încălcat legea Educației Naționale când au concesionat o suprafață de teren fără avizul ministrului de resort. Că la Întorsura s-a produs o ilegalitate o recunoaște și Inspectoratul Școlar Județean Dolj, în Raportul de audit efectuat la fața locului. De altfel, concluziile acestui Raport au ajuns la organele abilitate ale statului, în vederea cercetării. Întrebarea care se impune este următoare: de ce nu s-a întâmplat nimic până acum? Pentru că fapta este una penală, iar contractul de concesiune este nul de drept.

La data de 24 octombrie 2012, ISJ Dolj a fost sesizată cu privire la situația terenului școlii din comuna Întorsura, motiv pentru care a efectuat verificări. În urma acestora a fost scris un raport, care, pe lângă multe alte ilegalități produse la școala din Întorsura, face lumină cu privire la suprafața de teren pe care a fost construită o brutărie. Demersurile între Școala Gimnazială „Nicolae Gh. Popescu” Întorsura și Primăria Întorsura privind schimbarea destinației unei clădiri aparținând unității de învățământ au început încă din anul 2004. Motivul? Se dorea ca terenul să fie folosit pentru un nou sediu de primărie. Între școală, ISJ Dolj, Instituția Prefectului și Primăria Întorsura s-a purtat o corespondență, în care se precizau în mod exact documentele care trebuia să însoțească adresa de solicitare a Primăriei către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru obținerea avizului conform al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, pentru schimbarea destinației atât a clădirii, cât și terenului aferent acesteia. „Conform adresei nr. 266/.20.02.2007, Inspectoratul Școlar Județean Dolj comunică Consiliului Local Întorsura, județul Dolj, documentele necesare pentru obținerea avizului conform al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, privind schimbarea destinației, în conformitate cu art. 1, punctul (4) din Legea nr. 354/2004 și circularei Ministerului Educației și Cercetării nr. 10.307/29.01.2007, către toate Inspectoratele școlare”, se arată în Raport.

„Primăria comunei Întorsura nu a obținut avizul conform al ministrului”

Conform informațiilor noastre, primarul comunei Întorsura, Constantin Camen, a recunoscut în fața inspectorilor școlari și a juristului ISJ Dolj că nu a obținut avizul conform al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru schimbarea destinației clădirii școlare și a terenului aferent acesteia. Cu toate acestea, în anul 2010, primarul Constantin Camen a concesionat 300 de mp  firmei SC KUC ANDRIPAN SRL, pe o perioadă de 45 de ani, prin contractul nr. 2/01.04.2010, pentru construirea unei brutării. În urma acestor constatări, cei de la ISJ Dolj au trimis Raportul instituțiilor abilitate ale statului, pentru cercetări, fapta fiind penală, iar contractul mai sus amintit – nul de drept: „Față de cele prezentate mai sus, prin faptul că Primăria comunei Întorsura nu a obținut avizul conform al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului pentru schimbarea destinației spațiului și terenului aferent clădirii nr. 2 de la brazi, aparținând Școlii Gimnaziale «Nicolae Gh. Popescu» Întorsura în sediu de Primărie al comunei Întorsura, a fost încălcat art.112, alin.6, al Legii Educației Naționale nr. 1/05.01.2011, unde se prevede că: «Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat se poate face de către autoritățile administrației publice locale numai cu avizul conform al ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului. În caz contrar, actele de schimbare a destinației bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale»”. Cu toate acestea, brutăria de pe terenul școlii de la Întorsura funcționează și la această oră și nimeni nu a plătit pentru încălcarea legii în cel mai grosolan mod posibil.