A început procedura de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare, pentru anul şcolar 2021 – 2022

0
407

Procedura de înscriere copiilor în învăţământul primar, pentru anul şcolar 2021 – 2022, a început pe 17 martie, potrivit calendarului publicat de  Ministerul Educației. În Dolj, sunt 4.614 locuri disponibile la clasa pregătitoare. Unitățile de învățământ şi Inspectorarele şcolare vor afişa planurile şcolarizare pentru anul 2021/2022.

Conform metodologiei, părinţii vor depune sau transmite cererile de înscriere în perioada 29 martie – 28 aprilie. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2021, inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare. Procesul de înscriere în învăţământul primar nu este condiţionat de frecventarea grupei mari a învăţământului preşcolar. Părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani, în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să îşi înscrie copiii în învăţământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situaţia acestor copii, care au frecventat grădiniţa, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinţilor, în baza recomandării eliberate de unitatea de învăţământ cu nivel preşcolar. În perioada 29 martie – 28 aprilie, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învăţământ la care aceştia solicită înscrierea copiilor.

Calendarul înscrierii

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar se va desfăşura în perioada 10 – 20 mai 2021, astfel: 10 – 11 mai 2021: Procesarea de către Comisia naţională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicaţiei informatice şi repartizarea copiilor la şcoala de circumscripţie; 11 – 18 mai 2021: Procesarea la nivelul unităţilor de învăţământ, pe baza informaţiilor din cererile-tip de înscriere şi din documentele depuse/transmise de părinţi/ tutori legal instituiţi/reprezentanţi legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învăţământ decât la şcoala de circumscripţie, pe locurile rămase libere; 20 mai 2021: Afişarea în unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului şcolar a candidaţilor înmatriculaţi şi a numărului de locuri rămase libere. A doua etapă de înscriere în învăţământul primar: 21 mai 2021: Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborate de inspectoratul şcolar; 24 mai – 31 mai 2021: Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă; 4 iunie 2021: Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale pentru clasa pregătitoare; 1 septembrie – 10 septembrie 2021: Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor/ tutorilor legal instituiţi/ reprezentanţilor legali ai copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.

În Dolj, peste 4.600 de locuri repartizate

În Dolj, situaţia este clară, respectând legislaţia în vigoare, prezentată de prof. Mihaela Jianu, inspector general – adjunct al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj: “Suntem în perioada de înscriere a copiilor în învăţământul primar, clasa pregătitoare. Sunt, conform Planului de Şcolarizare, 4.614 locuri repartizate. Se va respecta procedura, conform legislaţiei în vigoare, iar începând din data de 17 martie, unităţile şcolare trebuie să afişeze oferta cu locurile disponibile. De asemenea, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională va publica graficul şi unităţile de învăţământ la care se va derula evaluarea psihosomatică a copiilor care împlinesc şase ani până la data de 31 august 2021. Completarea fişelor de înscriere în clasa pregătitoare se poate face atât la unităţile şcolare, cât şi online. Părinţii sunt obligaţi să valideze fişele de înscriere. Eventualele transferuri de locuri se va face cu respectarea legislaţiei”.