Sprijin intersectorial pentru IMM-urile ce activează în domeniul ceramicii artistice

0
590

Timp de două zile, luna trecută, în Franţa, la Limoges, a avut loc cea de-a doua întâlnire de parteneriat a proiectului CLAY (Sprijin intersectorial pentru IMM-urile inovative şi competitive ce activează în domeniul ceramicii artistice). Proiectul CLAY aparţine Axei Prioritare 2 a Programului Interreg (competitivitate pentru IMM-uri) şi are o durată de 5 ani (2018-2023), împărţit în faza 1 (36 de luni – Învăţare Regională + Învăţare Interregională + Învăţare Europeană) + faza 2 (24 de luni – Implementarea şi Monitorizarea Planului de Acţiune).

Partenerii, venind din Italia, Finlanda, Franţa, Portugalia, România şi Spania s-au adunat la Limoges pentru cel de-al doilea Eveniment de Învăţare Interregională (EIL) al proiectului, cu scopul principal de a discuta analiza sectorială efectuată de către parteneri în Semestrul 1 (iunie – noiembrie 2018), constând într-un studiu teritorial aprofundat, pentru a înţelege principalele caracteristici ale sectorului ceramicii artistice. Proiectul CLAY, de fapt, prin schimbul celor mai bune practici şi soluţii în rândul partenerilor din sectorul ceramicii artistice şi artizanale, va conduce la dezvoltarea politicilor şi a acţiunilor concrete în vederea sprijinirii şi îmbunătăţirii competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii europene din sectorul ceramicii. Acest proces a pornit de la un prim studiu pregătitor privind punctele forte şi punctele slabe, oportunităţile şi ameninţările sectorului ceramic, dezvoltat de fiecare partener şi coordonat de Partenerul Lider (Regiunea Umbria, Italia).

Globalizarea, un aspect care trebuie luat în considerare

CLAY îşi propune să sprijine sectorul ceramicii prin prioritizarea noilor tehnologii, consolidarea brandurilor şi dezvoltarea de noi servicii pentru a menţine avantajul competitiv şi pentru a face faţă provocării globalizării. Schimbul interregional va ajuta partenerii CLAY să îmbunătăţească programele regionale şi instrumentele politice care pot consolida tradiţia şi pot stimula inovarea în sectorul ceramicii artistice. Aşadar, în Limoges, partenerii au lucrat împreună la construirea unei analize SWOT, plecând de la dovezile cercetate în fiecare regiune UE implicată: rezultatul este că, în ciuda numeroaselor diferenţe pe care le prezintă fiecare regiune (urmare a diferenţelor dintre sistemele economice şi cele productive), unele aspecte pot fi definite ca fiind comune în cadrul parteneriatului CLAY. De exemplu, tradiţia ceramică prezentă în fiecare regiune implicată a fost identificată ca o forţă comună; pe de altă parte, partenerii au identificat ca o slăbiciune comună faptul că – în sectorul ceramicii artistice şi artizanale – există un proces scăzut de adaptare la nevoile în evoluţie ale societăţii, datorită prezenţei unei tradiţii puternice. Printre oportunităţile identificate, implicarea generaţiilor tinere reprezintă un punct fundamental în toate regiunile CLAY, în special în ceea ce priveşte percepţia acestora asupra meşteşugului în domeniul ceramicii artistice şi artizanale.Acest tip de muncă este adesea văzut ca fiind unul „de modă veche” şi care nu prezintă interes. În ceea ce priveşte ameninţările, globalizarea este percepută ca un aspect care trebuie luat în considerare de către IMM-urile din domeniul ceramicii. Partenerii au convenit asupra faptului că, dacă se confruntă cu instrumentele adecvate, aceasta poate fi transformată într-o oportunitate pozitivă de internaţionalizare şi cercetare a noilor pieţe.

Proiectul CLAY reuneşte 5 regiuni

Un moment special a fost dedicat discuţiilor privind inovarea produselor şi proceselor din sectorul ceramicii artistice şi artizanale, cu prezentări ale lui Fabrice Rossignol (Director Adjunct al Institutului de Cercetări Ceramice din Limoges, Franţa – IRCER), Loredana Latterini (Centrul de Excelenţă privind Materialele Nanostructurate Inovatoare pentru Aplicaţiile Fizice, Chimice şi Biomedicale ale Universităţii din Perugia, Italia – CEMIN), Olivier Durand, Director al Centrului de Transfer Tehnic al Ceramicii din Limoges, Franţa – CTTC) şi contribuţiile stakeholderilor CLAY ce au fost invitaţi la întâlnire. Proiectul CLAY reuneşte 5 regiuni care au atât tradiţii ceramice importante, cât şi întreprinderi mici şi mijlocii inovatoare şi utilizează schimbul interregional pentru a identifica soluţii la provocarea de a se potrivi tradiţiei şi inovării prin îmbunătăţirea programelor regionale de inovare.

Cel de-al doilea pas al proiectului, în semestrul 2 (decembrie 2018 – mai 2019), partenerii vor analiza nevoile sectorului, pentru a înţelege ce tip de inovaţie poate fi promovată în ceramică (proces, produs, marketing) şi care sunt nevoile de inovareîn concordanţăcu bunele practici şi politicile selectate pentru proiect.

 

Întalnirea a inclus vizite de studiu pentru a înţelege legătura dintre tradiţie şi inovare din regiunea Nouvelle-Aquitaine, cu accent pe:

Fabrica BERNARDAUD, înfiinţată în Limoges în 1863, reprezintăprimul producator şi exportator de porţelan din Franţa. Afacerea familiei combină tradiţia cu inovaţia în fabricarea tacâmurilor, decoraţiunilor, bijuteriilor şi colaborează cu artişti internaţionali contemporani (www.bernardaud.com).

3DCeram, a fost timp de 10 ani un pionier în imprimarea 3D a ceramicii, în principal pentru produse biomedicale, sectorul de lux şi aplicaţii aerospaţiale (www.3dceram.com).

Muzeul Naţional Adrien Dubouché din Limoges, un muzeu dedicat istoriei şi dezvoltării actuale a porţelanului din Limoges (www.musee-adriendubouche.fr/en).

Centrul pentru Transferuri Tehnologice în domeniul ceramicii CTTC, principalul centru tehnologic francez dedicat ceramicii, oferind tehnologii înalte şi soluţii inovatoare companiilor franceze şi europene în domeniul ceramicii avansate, procesării şi fabricării aditivilor (www.cttc.fr/ en).

IMERYS Ceramics, proiectează, produce şi comercializează soluţii minerale de înaltă performanţă pentru industria ceramică (www.imerys-ceramics.com).

 

Proiectul CLAY este implementat de 6 parteneri:

Regiunea Umbria / Guvernul Regional din Umbria (Partener principal – Italia);

AEuCC – Grupul European de Cooperare Teritorială a Oraşelor Ceramice – Spania (Partener consultativ, cu sediul legal în Spania, cu sediul central în Italia);

ADRS-V Oltenia – Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia (România);

Consiliul Regional din Ostrobotnia de Sud (Finlanda);

Centrul Tehnologic de Ceramică şi Sticlă (Portugalia);

Asociaţia pentru Dezvoltarea şi Promovarea Centrului Ceramic European (Franţa).