Prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, preşedintele RENAR:  „Avem o poziţie fermă de a dezvolta colaborarea cu mediul de afaceri!”

0
361

universitateUniversitatea din Craiova a încheiat, ieri, un protocol de colaborare cu Organismul Naţional de Acreditare – RENAR, propunându-şi să dezvolte împreună infrastructura de evaluare a conformităţii în România. Rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spânu, a explicat că instituţia de învăţământ universitar va furniza expertiză tehnică, prin specialiştii din centrul propriu de cercetare – INCESA. La rândul său, prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, preşedintele RENAR, a precizat că, în baza protocolului, Universitatea din Craiova va fi în permanentă legătură cu cele mai noi reglementări şi soluţii de acreditare în ceea ce priveşte laboratoarele de cercetare sau mediul profesoral.

universitate (2)Protocolul de colaborare a fost semnat între rectorul Universităţii din Craiova, prof. univ. dr. Cezar Spânu, şi preşedintele Organismului Naţional de Acreditare – RENAR, prof. univ. dr. ing. dr. h. c. Fănel Iacobescu.

„Participăm la un eveniment realizat în colaborare cu Organismul Naţional de Acreditare – RENAR, o asociaţie deosebit de importantă pentru ceea ce înseamnă calitatea produselor şi serviciilor oferite de agenţii economici, dar şi de instituţiile de cercetare din diferite sectoare. Asigurarea unor standarde înalte de calitate a serviciilor de educaţie şi cercetare prezintă pentru Universitatea din Craiova o prioritate absolută a întregii activităţi. Este un motiv suplimentar să ne bucurăm că astăzi vom semna un protocol de colaborare cu RENAR, forul cel mai important din România în domeniul calităţii şi standardizării”, a spus rectorul Universităţii din Craiova.

Universitatea îşi va implica specialiştii de la INCESA

universitate (3)Potrivit prof. univ. dr. Cezar Spânu, protocolul are în vedere dezvoltarea infrastructurii de evaluare a conformităţii în România şi necesitatea asigurării „unui nivel elevat şi diversificat al expertizei tehnice în activitatea de acreditare”. „Universitatea noastră se va implica, prin specialiştii de care dispune, în furnizarea de expertiză necesară pentru evaluările RENAR, prin participarea în comitetele tehnice organizate de acesta, prin organizarea în comun a unor sesiuni de informare în vederea acreditării şi prin sprijinirea, în general, a activităţii desfăşurată de această asociaţie”, a menţionat acesta.

Preşedinte RENAR, prof. univ. Fănel Iacobescu, a precizat că protocolul implică avantaje de ambele părţi. „Colaborarea dintre RENAR şi Universitatea din Craiova capătă, începând de astăzi, noi valenţe. Organismul Naţional de Acreditare primeşte săptămânal noi reglementări europene şi internaţionale, noi obiective, noi regulamente, iar prin acest protocol dorim să informăm Universitatea din Craiova în legătură cu toate acestea, astfel încât să se poată identifica soluţii de implementare de către laboratoare şi mediul profesoral al universităţii”.

Evaluat de 11 specialişti ai UE

universitate (4)Prof. univ. dr. Fănel Iacobescu s-a adresat apoi reprezentanţilor autorităţii locale, ai mediului de afaceri şi consumatorilor, care s-au aflat, în număr mare, în Sala Albastră a Universităţii. În cadrul unei expuneri aplicate, acesta a vorbit despre politicile RENAR.

„Avem o poziţie fermă de a dezvolta colaborarea cu mediul de afaceri, de a avea un parteneriat împreună ca să dezvoltăm sistemul naţional de asigurare a calităţii în România. Nu avem alt interes decât acela de a asigura agenţilor economici, tuturor categoriilor de organizaţii accesul nediscriminatoriu la acreditare pentru a putea să participe, de la egal la egal, pe piaţa europeană şi internaţională, la tranzacţii, schimburi de valori etc.”, a subliniat prof. univ. dr. Fănel Iacobescu.

Preşedintele RENAR a menţionat că, indiferent de culoarea economică sau politică a ţării, economia, comerţul, cercetarea şi dezvoltarea trebuie să meargă. „Nu are importanţă că e UE, Rusia, China, America sau Japonia, trăim într-o lume în care trebuie să ne asigurăm tuturor accesul la resurse. Aceste organisme naţionale asigură, în fiecare ţară, indiferent de continent, libera circulaţie a produselor. Se face o singură evaluare, o singură acreditare, pe baza acestor cerinţe şi standarde existente la nivel european şi internaţional. Cel mai cunoscut organism este RENAR”.

În perioada 13-17 februarie, a avut loc evaluarea Organismului Naţional de Acreditare – RENAR, iar rezultatul obţinut a fost, potrivit conducerii, cel mai bun din 2008 încoace. „Cei 11 evaluatori ai Uniunii Europene au conchis că RENAR funcţionează şi are realizări comparabile cu celelalte organisme naţionale din alte ţări. Echipa de evaluare a cercetat inclusiv reclamaţiile. Nu mai există nici un fel de suspiciune, până sus la preşedintele ţării, că RENAR nu-şi îndeplineşte atribuţiile”, a accentuat prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, preşedintele RENAR.