Când nici economia nu ne ajută… Cu paşi repezi spre un dezastru demografic

0
81

statisticaPotrivit ultimelor date puse la dispoziţie de Direcţia Judeţeană de Statistică Dolj, evoluţia fenomenelor demografice în anul 2016, comparativ cu anul 2015, a fost caracterizată de creşterea nupţialităţii şi a divorţialităţii şi de scăderea natalităţii, a mortalităţii şi a mortalităţii infantile. În rural numărul deceselor este dublu faţă de cel din urban, iar sporul natural rămâne negativ. Divorţurile au crescut anul trecut cu 33 de cazuri, comparativ cu 2015. Nici la activitatea economică Doljul nu stă confortabil. Ponderea sa în exportul naţional este de doar 2%. De precizat că, beneficiind de soluri agricole cu mare potenţial, livrările la extern din categoria „Produse vegetale” ocupă doar 12,8% din total exporturi.

În anul 2016 s-au înregistrat 5.565 născuţi-vii, cu 649 mai puţini decât în anul 2015, iar rata natalităţii a fost de 8,0‰ pe total judeţ, cu diferenţe foarte mici între medii: urban (7,8‰) şi rural (8,1‰). Numărul deceselor de 9.380 în anul 2016 a scăzut cu 610 faţă de anul 2015. Ca şi în anul 2015, în anul 2016, peste 60,0% din numărul deceselor provin din mediul rural, continuând să se menţină decalajul semnificativ între cele două medii: 9,4‰ în urban comparativ cu 18,3‰ în rural.

Sporul natural rămâne tot negativ

batraniNumărul decedaţilor sub 1 an a înregistrat 33 cazuri în anul 2016, în scădere cu 27 cazuri faţă de anul 2015. Mortalitatea infantilă a scăzut în mediul rural de la 14,3‰ în anul 2015 la 8,7‰ în anul 2016, iar în mediul urban de la 5,9‰ la 3,6‰. Sporul natural indică un deficit al născuţilor-vii faţă de cel al deceselor de 3.815 persoane, ceea ce corespunde unei rate negative a sporului natural de 5,5 persoane la 1.000 locuitori (-5,3‰ în anul 2015). Se remarcă faptul că, sporul natural este negativ atât în mediul rural (-10,2‰), cât şi în mediul urban (-1,6‰).

Numărul căsătoriilor, de 3.769 în anul 2016 a crescut cu 261 comparativ cu anul 2015, revenind 5,4 căsătorii la 1.000 locuitori. Rata nupţialităţii a crescut în mediul rural de la 3,8‰ în anul 2015 la 4,5‰ în anul 2016, iar în mediul urban de la 6,0‰. în anul 2015, la 6,1% în anul 2016. Numărul divorţurilor (559 cazuri) a crescut cu 33 cazuri în anul 2016 faţă de anul 2015, rata divorţialităţii fiind de 0,80‰ în anul 2016 şi 0,75‰ în anul 2015. Frecvenţa desfacerii căsătoriilor în anul 2016 a avut un nivel mai ridicat în mediul urban (66,4%) faţă de mediul rural (33,6%). În anul 2016 s-au înregistrat cu 183 divorţuri mai mult în mediul urban decât în mediul rural.

Dolj: Exporturile de bunuri au deţinut 2,0% din valoarea exporturilor României

prasitExporturile de bunuri (FOB), la nivelul judeţului Dolj au fost în perioada 01.01.-31.10.2016 de 941.062 mii euro, cu 2,6% mai mari (+23.472 mii euro) faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. Exporturile situează judeţul Dolj pe locul al 15-lea pe ţară. Volumul exporturilor de bunuri la nivelul judeţului Dolj a deţinut 2,0% din exporturile României. Produsele industriale au reprezentat 87,1% în total exporturi, iar produsele din agricultură şi silvicultură au deţinut o pondere de 12,9%.

În structura pe mărfuri a exporturilor cinci secţiuni deţin 94,9% din total exporturi. Pe locul I ca pondere în total exporturi se situează exporturile de “Mijloace de transport” cu 46,3% înregistrând o scădere cu 9,5% faţă de perioada 01.01.-31.10.2015. Pe locul al II-lea s-au situat exporturile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile” cu 23,8% din total exporturi, fiind mai mari cu 618 mii euro (+0,3%) decât în  perioada 01.01.-31.10.2015. Exporturile din secţiunea “Produse vegetale” ocupă locul al III-lea cu 12,8% din total exporturi şi au crescut cu 63.611 mii euro faţă de perioada 01.01.-31.10.2015.

O pondere mai mică deţin secţiunile: „Materii textile şi articole din acestea”, care ocupă locul al IV-lea cu 7,9%, şi “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”, care ocupă locul al V-lea cu 4,1%. Exporturile judeţului Dolj s-au îndreptat, în special, către Italia (21,2%), Germania (17,9%), Marea Britanie (14,1%), Iordania (9,6%), Franţa (7,1%) şi Polonia (3,2%).

Ponderea importurilor, pentru Dolj, a fost de 1,4% din cea naţională

prasit 1Importurile de bunuri (CIF) derulate în perioada 01.01.-31.10.2016 au fost de 761.979 mii euro, cu 33.251 mii euro (-4,2%) mai puţin decât în perioada 01.01.-31.10.2015. În clasamentul pe ţară judeţul Dolj se situează pe locul al 15-lea, deţinând 1,4% din valoarea importurilor României. Cinci secţiuni de mărfuri deţin 84,0% din totalul importurilor.

În perioada 01.01.-31.10.2016, cele mai importante au fost importurile din secţiunea “Mijloace de transport”, care au crescut cu 13251 mii euro (+5,7%) faţă de  perioada 01.01.-31.10.2015. Acestea ocupă locul întâi şi deţin 32,0% din total importuri (29,0% în perioada 01.01.-31.10.2015). Importurile de “Maşini, aparate şi echipamente electrice, aparate de înregistrat sau reprodus sunetul şi imaginile“ ocupă locul al II-lea reprezentând 31,9% totalul importurilor. Nivelul acestei secţiuni a scăzut cu 54.679 mii euro (-18,4%) comparativ cu perioada 01.01.-31.10.2015. Pe locul al III-lea ca pondere în total importuri (7,6%) s-au situat importurile de “Metale comune şi articole din acestea” care au scăzut cu 8.743 mii euro (-13,2%) faţă de perioada similară a anului precedent. Importurile de “Materii textile şi articole din acestea” ocupă locul al IV-lea cu 7,0% în total importuri, iar importurile de “Materiale plastice, cauciuc şi articole din acestea”ocupă locul al V-lea cu 5,5%.

Din Germania ne vine o cincime din importuri

Principalele ţări din care au provenit importurile judeţului Dolj sunt: Germania (21,4%), Italia (11,4%), Turcia (9,8%), Marea Britanie (7,6%), Spania (6,5%), Polonia (5,8%) şi Bulgaria (5,8%).

Balanţa comercială în perioada 01.01.-31.10.2016 prezintă un excedent de 210.497 mii euro – preţuri FOB în creştere faţă de perioada corespunzătoare din anul precedent când s-a înregistrat un excedent de 155145 mii euro. Gradul de acoperire a importurilor prin exporturi în  perioada 01.01.-31.10.2016 a fost de 128,8% faţă de 120,3% în  perioada 01.01.-31.10.2015.

***

Judeţul Dolj, în anul 2016, se situează în clasamentul pe ţară pe locul:

  • al 12-lea referitor la numărul născuţilor-vii;
  • al 3-lea referitor la numărul decedaţilor;
  • al 10-lea referitor la numărul căsătoriilor;
  • al 27-lea referitor la numărul divorţurilor;
  • al 14-lea referitor la numărul decedaţilor în vârstă de sub un an.