Proiectul inițiat de Ministerul Justiției privind Strategia Națională Anticorupție a fost aprobat de Guvern

0
675

Guvernul s-a reunit,astăzi, în şedinţă, pentru a analiza în detaliu Strategia Naţională Anticorupţie 2021 – 2025. Potrivit proiectului, până la finalul lunii martie 2022, toate instituţiile şi autorităţile publice centrale şi locale își vor stabili proceduri privind asumarea unei agende de integritate. Documentul a fost elaborat pe parcursul anului 2021 și a avut la bază o largă consultare publică.

Guvernul României a adoptat în ședința de astăzi, 17 decembrie 2021, la propunerea Ministerului Justiției, Strategia Națională Anticorupție (SNA), marcând astfel îndeplinirea unuia dintre obiectivele din domeniul Justiției în PNRR și având, de asemenea, o mare relevanță din perspectiva MCV. Documentul a fost elaborat pe parcursul anului 2021 și a avut la bază o largă consultare publică.

“Noul document strategic urmărește să răspundă nevoilor reale ale societății românești și reflectă consultarea tuturor actorilor interesați, precum și concluziile surselor de fundamentare științifică (un studiu criminologic și o cercetare sociologică derulate de către Ministerul Justiției și Direcția Generală Anticorupție, în calitate de parteneri)”, se precizează într/un comunicat de presă al Ministerului Justiției.

Prevederile strategiei

Politicile preventive promovate prin strategie acoperă o mare varietate de aspecte, având drept scop formarea unei culturi a integrității, strategia fiind corelată cu instrumentele internaționale anticorupție la care România este parte (MCV, GRECO, UNCAC, RAI). În acest sens, amintim cadrul normativ referitor la: declararea averilor; declararea intereselor; conflictele de interese; consilierul de etică; incompatibilități; transparența în procesul decizional; accesul la informațiile de interes public; protecția avertizorului de integritate; interdicții după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice; funcțiile sensibile; evaluarea riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale; evaluarea  incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale și locale.

Element de noutate…prevenire și educare

Un alt element de noutate adus de noua SNA este reprezentat de centrarea atenției pe rolul corupției de facilitator al activității grupurilor de crimă organizată. Prezenta strategie include un obiectiv specific care are în vedere abordarea integrată a corupției și a criminalității organizate, granița dintre cele două fenomene având mai degrabă caracter formal. “Pe lângă măsurile de combatere a corupției, strategia include măsuri care vizează latura de prevenire și educare atât a oficialilor, cât și a cetățenilor, cu privire la teme precum: integritatea organizațională și diminuarea riscurilor de corupție, cadrul incriminator național al faptelor de corupție, drepturile omului, accesul la informații publice, transparența decizională, impactul corupției „mici” asupra serviciilor publice etc.”, se mai precizează în comunicatul respectiv.

Remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative

Referitor la consolidarea intervenției împotriva corupției prin îmbunătățirea legislației incidente, strategia propune eficientizarea unor măsuri preventive anticorupție prin remedierea lacunelor și a inconsistențelor legislative, precum şi prin asigurarea implementării lor efective, respectiv: consilierul de etică, interdicțiile post-angajare din sistemul public în sistemul privat, evaluarea riscurilor de corupție în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale, evaluarea  incidentelor de integritate în cadrul autorităților și instituțiilor publice centrale.