Profesorii de Limba şi literatura română îşi doresc o evaluare unitară a examenelor naţionale

0
151

La sfărşitul săptămânii trecute, profesorii de Limba şi literatura română, precum şi cei care predau Limba latină au participat la cercurile de specialitate. Obiectivele au fost foarte clare: unitate în corectarea lucrărilor la examenele naţionale, în primul caz, şi stimularea elevilor în însuşirea limbii „mame”, în celălalt.

După susţinerea, în vară, a Evaluării Naţionale şi a Bacalaureatului profesorii de Limba şi literatura română s-au întrunit, sub auspiciile Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Este vorba despre Cercul pedagogic al cadrelor didactice de specialitate, manifestare care s-a desfăşurat în mai multe secţiuni: pentru gimnaziu, consfătuirile au fost ţinute la Şcoala Gimnazială Pieleşti (Sectorul I Craiova), Liceul Tehnologic de Transporturi Auto Craiova (Sectorul II Craiova), Liceul Teoretic „Adrian Păunescu” Bîrca (Sectorul I Dolj) şi Şcoala Gimnazială nr.3 Băileşti (Sectorul II Dolj); pentru liceu – studii teoretice şi vocaţionle – Liceul de Arte „Marin Sorecu” şi, pentru specialităţi tehnice, Liceul Tehnologic „Alexandru Macedonski” Melineşti.

Se lecturează, dar nu suficient

Am fost prezenţi la una dintre întâlniri, cea de la Liceul de Arte „Marin Sorescu” , şi am luat, cât de cât, pulsul. „Am dorit, aşa cum spune şi titulatura consfătuirilor – „Evaluarea la examenele naţionale – aspecte teoretice şi practice” . Au fost susţinute referate ale profesorilor şi s-au corectat şase lucrări ale elevilor, câte doi de la Colegiul Naţional „Carol I” , Liceul Teoretic „Tudor Arghezi” şi Liceul Tehnologic „George Bibescu”, toate din Craiova. S-a mers pe metodologia de anul trecut şi au fost alese câte două lucrări din fiecare categotie – foarte bună, medie şi slabă. Au participat elevii din clasa a XII-a, iar lucrările au fost evaluate după un barem standard, cel folosit în sesiunile anterioare. Obiectivul a fost cel al elimiărilor decalajelor între notări, de aceea au existat discuţii ulterioare, scopul fiind o examinare unitară. De asemenea, pentru cei de clasa a VIII-a, au fost alese trei unităţi şcolare: Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova şi Şcolile Gimnaziale din comunele Murgaşi şi Podari, criteriile fiind la fel ca la învăţământul liceal. Putem spune că se cunoaşte o creştere a număruui celor care citesc, lista lecturilor obligatorii fiind în vigoare, dar încă nu putem spune că este suficient. Se observă, totuşi, o silinţă a elevilor ”, a declarat prof. Simona Pîrvu, inspector le Limba şi literatura română în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Limba latină, în atenţia profesorilor

Sâmbătă, la Şcoala Gimnazială „Traian”, din Craiova, a avut loc şi întrunirea dascălilor care predau Limba latină. „Tema a fost „Studierea limbii latine în gimnaziu, în perspectiva dezvoltării competenţelor lingvistice”, cu atât mai mult cu cât, în prezent, această specialitate se studiază , obligatoriu, în clasa a VIII-a şi, la liceele cu profil umanist, în clasele de final. De aceea am ales o şcoală gimnazială, pentru acest Cerc pedagogic, pentru că elevii iau contact pentru prima data cu originea limbii române. Dar, nu trebuie uitat, că, indiferent dacă aleg „real” sau „uman”, au, în cadrul cursului de Limba română, în clasa a XI-a, ore de „Latinitate şi dacism” şi, teoretic, poate cădea un subiect de aici, la BAC. Prin această consfătuire, încercăm să găsim metode de stimulare a elevilor, pentru a studia latina ”, a mai spus Simona Pîrvu.