După proiectul CESAR, un eşec dovedit / Cadastrul şi întabularea, viitoare pietre de moară ale agriculturii

1
443

La nivel naţional, cadastrul rămâne un deziderat tot mai greu de atins. Haosul din actele primăriilor, tranzacţiile la limita legii de terenuri agricole, lipsa fondurilor necesare vastei operaţiuni de cadastrare şi întabulare a imobilelor din România fac să ne arătăm neputinţa, încă o dată. Iniţial, se flutura ameninţarea că, dacă nu se face cadastrarea până în 2018, nu se vor mai primi subvenţii în sectorul agricol. Uşor-uşor, lucrurile se aşează în dulce stil dâmboviţean şi mergem înainte, ca şi până acum, fără actualizări ale actelor de proprietate, fără înscrieri în carte funciară şi cu succesiuni nedeschise de 2-3 generaţii încoace.

Prin HG nr. 294/2015 publicată în MO nr. 309/6 mai 2015 s-a oficializat Programul naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023. Înregistrarea imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a fost susţinută prin Acordul preventiv pentru facilitarea de împrumut dintre UE, în calitate de împrumutător şi România, în calitate de împrumutat şi Banca Naţională a României, în valoare de 2 miliare de de euro, semnat la Bucureşti la 5 noiembrie 2013, la Luxemburg la 19 noiembrie 2013 şi la Bruxelles la 6 noiembrie 2013.

A urmat, la 19 noiembrie 2015, Acordul preventiv pentru facilitatea de împrumut între UE, în calitate de Împrumutător şi România, în calitate de Împrumutat şi Banca Naţională a României. Acest document prevede că, la data de 4 iulie 2013, România a solicitat asistenţă financiară în baza Regulamentului CE nr. 332/2002. Consiliul, prin Decizia de implementare 2013/531/UE a hotărât să ofere României un împrumut cu valoare maximă de 2 miliarde de euro cu o scadenţă medie de 8 ani. Cu dobânda de rigoare.

Peste 4 miliarde de lei, bugetul estimate al PNCCF

În luna mai a acestui an a fost lansat Programul Naţional de Cadastru, cu scopul de a realiza planurile cadastrale ale tuturor imobilelor din România, precum şi deschiderea cărţilor funciare, cât şi a certificatelor de moştenitor pentru succesiunile nedezbătute. La mijlocul lunii noiembrie, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) a anunţat că, locuinţele din 63 de comune vor fi incluse în prima faza a lucrărilor de cadastru general gratuit prin Programul Naţional de Cadastru şi Carte Funciară 2015 – 2023 (PNCCF). Sumele estimate pentru realizarea activităţilor PNCCF în perioada 2015-2023 sunt de 4.050.885.000 lei. Cea mai mare sumă, peste 2 miliarde de lei, va fi alocată pentru măsurătorile cadastrale.

Uite postul, nu e postul!

Pentru a se realiza programul, legea permite înfiinţarea pe perioadă determinată a unui număr de maximum 600 de posturi. La Dolj, nu au fost bine publicate anunţurile de scoatere la concurs a câtorva posturi la OCPI Dolj, pentru că, la 02.11.2015 s-a afişat suspendarea concursurilor din data de 10-16.11.2015, 11-17.11.2015 şi 12-18.11.2015. Posturile erau de asistent registrator principal gr.II, se cere vechime de minimum 6 luni şi contractul individual de muncă se încheie pe o perioadă determinată de 36 de luni.

Întabularea nu e pentru toţi

În cadrul PNCCF, finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse: fonduri externe nerambursabile, bugetul UAT-urilor. Programul național are ca obiectiv principal înregistrarea sistematică în masă, gratuită, din oficiu, a tuturor proprietăților din UAT-urile selectate. Programul național se realizează în baza Planului anual de acțiune al ANCPI și conform bugetului alocat. Proprietarii imobilelor pot beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăților, în cadrul înregistrării sistematice organizate la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situate imobilele.

Principalii beneficiari ai intabulării gratuite sunt proprietarii și posesorii ori alți deținători ai imobilelor identificați în unitățile administrativ-teritoriale în care se desfășoară serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor. Potrivit art. 4 alin. (1) și (2) din HG nr. 294/29.04.2015: ”(1) Desfăşurarea activităţilor Programului naţional se asigură conform unui plan de acţiuni anual, în limita fondurilor aprobate, potrivit legii. (2) Planul de acţiuni anual şi detalierea fondurilor alocate se aprobă de către Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale prin hotărâre în conformitate cu reglementările în vigoare.”

Proiectul CESAR, o altă finanţare cu cântec

„La inceputul anului 2015, ANCPI a demarat procedura de achiziţie – Servicii de Înregistrare sistematica a imobilelor în Sistemul Integrat de Cadastru şi Carte Funciară în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară – care are ca obiect 147 UAT-uri din zone rurale ale României, ce au fost împarţite în 10 loturi. În luna octombrie 2015 au fost atribuite primele 4 loturi şi au fost încheiate acorduri cadru pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică în primele 63 de UAT-uri rurale. În cursul lunii noiembrie 2015 vor fi încheiate contracte subsecvente şi vor începe activităţile de înregistrare sistematică în UAT-urile pentru care s-au incheiat acorduri cadru”, se menţionează într-un comunicat al ANCPI.

În Dolj, primele comune care vor beneficia de cadastru gratuit sunt Pielești, Goicea, Coțofenii din Dos şi Brădești. Reamintim că, a mai existat un proiect de înregistrare sistematică numit CESAR, şi tot cu finanţare externă (BIRD), deci bani cu dobândă. Pentru Dolj, au fost alese comunele Mischii şi Drănic. Din nefericire şi acest proiect a murit în faşă, mai bine zis nu s-a concretizat. Abia, în luna octombrie 2015, ANCPI a reluat finanţarea necesară finalizării lucrărilor de înregistrare sistematică în unitățile administrative-teritoriale (UAT) incluse în proiectul CESAR, respective în cele 44 de UAT-uri.

Fără cadastru, agricultorii riscă pierderi imense

Lipsa cadastrului național ridică mari probleme fermierilor și, în mai puțin de doi ani, ar putea scoate de la subvenție pe mulți producători agricoli. Pentru că, din 2018, plățile directe vor fi făcute pe fermă, nu pe hectar, dar și pentru că nimeni nu mai vrea să cumpere suprafețe neintabulate, Guvernul este obligat să demareze cât mai repede procedurile prin care să suporte de la buget și din fonduri europene, realizarea cadastrului general al României. Totuşi, se pare că s-a renunţat la exprimarea iniţială din draftul trimis Comisiei Europene privind PNDR-ul actual şi cu toţii acceptă că, este imposibil de realizat în cei 2 ani, ceea ce nu s-a făcut în peste 2 decenii.

1 COMENTARIU

  1. E cu cântec! Și tot nu înțeleg: ”este imposibil de realizat în cei 2 ani, ceea ce nu s-a făcut în peste 2 decenii.” De ce să fie imposibil? În ”peste 2 decenii” nu s-a făcut, nu că ar fi fost imposibil sau greu de făcut.

Comments are closed.